Старосамбірська

районна державна адміністрація

Зразок письмового запиту нова редакція

Зразок запиту на інформацію - нова редакція

 

Розпорядник інформації       _____________________________________________   

                                                     (найменування розпорядника інформації)

Запитувач         __________________________________________________________         

                            (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

                          ___________________________________________________________

                             прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

                        ___________________________________________________________

                              осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

                          ___________________________________________________________  

                                  поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

  

 Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

____________________________________________________________________

     (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу     __________________________________________________

                                     (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                    ______________________________________________

                                                              будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу  _________________________________________________

 

телефаксом                   _________________________________________________

 

за телефоном                _________________________________________________

 

__________      ___________

       (дата)                            (підпис)

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено