Старосамбірська

районна державна адміністрація

Зразок форми письмового запиту на інформацію

 

Зразок запиту на інформацію

 

                                  ______________________________ 
                                 ______________________________

                                                (розпоряднику інформації)
                                 ______________________________

                                                 ______________________________

                                                 ______________________________

                                                 ______________________________

                                                  ______________________________
                                               (прізвище, ім’я, по батькові  запитувача інформації
                                                або найменування запитувача, якщоце юридична
                                                особа, поштова адреса або адреса електронної
                                                         пошти,номер засобу зв’язку)

 
 

З А П И Т

на інформацію

 

         Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної

інформації” прошу надати мені (повідомити мене) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст

документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

 

 

 

“____”____________20___року             _____________________

                                                                                       (підпис запитувача інформації)

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено