Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району за 2019 рік"

Про  виконання   районного бюджету

та бюджету району  за 2019 рік

        За  результатами  слухання  та  обговорення  доповіді начальника  фінансового  управління  райдержадміністрації  Петрівської Л.І.  «Про виконання   районного бюджету  та бюджету району  за   2019 рік»,  Колегія Старосамбірської райдержадміністрації   зазначає, що до загального  фонду  бюджету  району  за   2019 рік поступило 121976,8 тис. грн, податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить 102,3 %  до  уточненого  плану, до районного бюджету поступило 70870,3 тис. грн, або 101,5% до уточненого плану.

       У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на 17989,0 тис. грн, або 17,3 %.           

       Протягом 2019  року до районного бюджету поступила  базова дотація в сумі 52058,1  тис. грн,  освітня субвенція – 150707,7 тис. грн, медична субвенція – 48514,1  тис. гривень.

       Із бюджету району протягом 2019 року проведено видатки на суму 719862,1 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 650561,6 тис. грн, видатки спеціального фонду – 69300,5 тис. гривень.

                   Враховуючи  наведене, Колегія  райдержадміністрації 

                                                                                       В И Р І Ш И Л А :

  1.    Доповідь  начальника   фінансового   управління  райдержадміністрації  Петрівської Л.І. «Про виконання    районного бюджету та бюджету району за 2019 рік»,  взяти  до  відома.
  2.    Органам  місцевого  самоврядування  району  активізувати  роботу  із  використання  внутрішніх  резервів  наповнення  місцевого бюджету  шляхом легалізації  виплати  заробітної плати  та недопущенню виплати  зарплати  нижче  встановленого  державою  мінімуму,  збільшенню  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.
  3.   Керівникам  бюджетних  установ у  2020 році :

    3.1. Здійснити  фінансування, у першу  чергу, видатків за захищеними  статтями  та вжити  додаткових заходів  щодо  забезпечення  в повному обсязі  проведення  видатків  на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів  та не допускати  кредиторської заборгованості  із  зазначених   видатків.

   3.2. Призупинити  надання  необов’язкових  доплат, надбавок і виплат  стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих  бюджетах.

   3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  1. Головам місцевих рад рекомендувати:

   4.1. При невиконанні  місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

   4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками I кварталу 2020 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я , освіти та культури району, які знаходяться на їхній території.

   4.3. Забезпечити помісячне виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2020 році.

   4.4.  Проводити аналіз причин невиконання  планових показників з надходження податків і платежів до загального фонду місцевих бюджетів за кожний квартал 2020 року та вживати заходи щодо їх виконання в наступних звітних періодах, про що інформувати фінансове управління щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним.

  1. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання рішення Колегії.
  2. Контроль за  виконанням  рішення Колегії покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова   Колегії                                                                 П. Назар                                        

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено