Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району на 2019 рік

 Затверджено:

рішення Колегії райдержадміністрації

________________________________

  

ПРОЕКТ

Старосамбірська районна рада

Старосамбірська районна державна адміністрація

  

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2019 РІК

 Старий Самбір - 2019

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

3

1.

Аналіз соціально-економічного розвитку району у 2018 році

4

2.

 Пріоритети, цілі та інструменти регіонального розвитку

 

10

3.

Пріоритетні напрями розвитку в контексті реалізації стратегічних документів регіону

12

3.1.

Конкурентоспроможна економіка

12

3.2.

Покращення якості життя населення

12

3.3.

Відкриті кордони

21

3.4.

Розвинуте село

22

3.5.

Туристична привабливість

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:

 

1.

Основні показники соціально-економічного розвитку району

 

2.

Перелік районних програм за головними напрямами діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району, які передбачається фінансувати у 2019 році

 

 

 

 

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації за участі структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств та організацій усіх форм власності

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" із змінами.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
 • Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020";
 • Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29.03.2016 №
 • Стратегії розвитку гірських територій Львівської області на 2018-2022 роки.

     -   Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району до 2020 року.

 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Старосамбірського району на 2019 рік, заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам районних цільових програм.

 

Фінансування заходів Програми у 2019 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів (державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевими бюджетам  на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, обласний бюджет, районний бюджет, місцеві бюджети) кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Невід’ємною складовою Програми є:

Додаток  1. Основні показники соціально-економічного розвитку району

Додаток  2. Перелік  програм за головними напрямами діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району,  які передбачається фінансувати у 2019 році

 

 

1. Аналі3 соціально-економічного розвитку району
у 2018 році

 

Впродовж 2018 року в районі були  реалізовані заходи, спрямовані на розвиток у економічній і соціальній сферах та на забезпечення підвищення рівня життя місцевого населення та досягнення основних пріоритетів, визначених у Програмі розвитку району на цей рік.

Головним акцентом є залучення позабюджетних та бюджетних джерел для економічного розвитку району.

За рахунок коштів субвенції Державного бюджету на соціально-економічний розвиток, які були перехідними на 2018 рік на суму 1899 тис. грн. завершено реалізацію 8 проектів. 

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2018 році передбачено  та профінансовано 2500,0 тис. грн. на 11 об’єктів Роботи завершені на 1 об’єкті та  проводяться на 1 об’єкті.

За рахунок  коштів бюджету розвитку обласного бюджету реалізовується 3 проекти на суму 1600 тис.грн.

Відповідно до програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у 2018 році  відібрано 69 об'єктів Старосамбірського району на загальну суму з обласного бюджету 7655,160 тис. грн. (разом з ОТГ)

За станом на 29 листопада 2018 року:- профінансовано розпорядникам кошти обласного бюджету 5482,919 тис. грн. (71,6 % від передбачених). Із вказаної суми профінансовано касові видатки в сумі 4795,380 тис. грн. (87,5 % від профінансованих)

- профінансовано з місцевих бюджетів (районного та бюджетів органів місцевого самоврядування) 4365,304 тис. грн. (86,6% від передбачених). Із вказаної суми профінансовано касові видатки в сумі 4232,185 тис. грн. (97,0% від профінансованих)

- профінансовано за рахунок спонсорських коштів та коштів громади 2003,652 тис. грн. (83,1% від передбачених). Із вказаної суми профінансовано касові видатки в сумі 1972,803 тис. грн. (98,5% від профінансованих)

Завершено роботи на 53 об'єктах, на окремих з яких триває розрахунок:

Тривають роботи на 12 об'єктах:

Не заключено угоди та не буде реалізовано роботи по 4 об'єктах

В районі реалізовувалися першочергові природоохоронні заходи, фінансування яких здійснюється з обласного  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  (ОНПС). Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища у Львівській області на 2016 – 2020 роки  передбачено фінансування на суму 2390,0 тис. грн. на реалізацію 3 проектів  району.

В рамках «Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки» передбачено 227,5 тис.грн. на відшкодування витрат Старосамбірському ДЛГП  «Галсільліс»,, пов’язаних з проведенням заходів по створенню лісових культур - 22,0 тис.грн., (профінансовано) на відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням заходів по вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення - 5,5 тис. грн.На відшкодування витрат ДП «Старосамбірське ЛГМ» пов’язаних з проведенням заходів по створенню лісових культур - 200,0 тис.грн (профінансовано).

В рамках обласної цільової Програми «Питна вода» у 2018 році заплановано реалізацію заходу  «Реконструкція водопроводу на вул. Б. Хмельницького в м. Хирів Старосамбірського району», сума коштів обласного бюджету - 1240,0 тис.грн.

В рамках обласної цільової Програми освітлення населених пунктів на 2017 -2020 роки у 2018 році передбачено фінансування заходу  «Реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Придністрянська в с. Бусовисько та по вул. Молодіжна в с. Верхній Лужок Старосамбірського району», сума коштів обласного бюджету-414,0 тис.грн

Станом на 30.11.2018 року  профінансовано з обласного бюджету 98,127 тис. грн.. касові видатки — 97,109 тис. грн. Проведено касові видатки за рахунок коштів місцевого бюджету Верхньолужоцької сільської ради в сумі 60,0 тис.грн. (100% від передбачених).

В рамках обласної цільової Програми комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки у 2018 році передбачено фінансування з обласного бюджету - 275,899 тис.грн Станом на 30.11.2018 року  профінансовано — 241,415 тис. грн, касові видатки — 192,790 тис.грн..

З обласного бюджету профінансовано  1100,0 тис.грн. на реалізацію Програми «Спортивний майданчик». Облаштовано 2 спортивних майданчики зі штучними покриттям  та  2 спортивних майданчики з тренажерним обладнанням.

В рамках Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами  на 2017 – 2019 роки профінансовано 17,9 тис.грн. на придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів.

Відповідно до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2018 роки у 2018 році виділено 336,0 тис.грн. для придбання квартири дітям сиротам району.

  У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету заплановано додатково придбати квартиру для дітей-сиріт які перебувають на квартирному обліку у Верхньолужоцькій сільській раді.

Вартість квартири становить 658967.76 грн. (експертна оцінка), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 584,700 тис. грн., співфінансування з бюджету Верхньолужоцької сільської ради 30,000 тис. грн.

За станом на 30.11.2018 року підписано договір купівлі-продажу житла.

 

Відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки виділено 2390,669 тис.грн на оснащення закладів середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів і опорних шкіл засобами навчання, придбання комп’ютерної та іншої техніки для початкової школи. Станом на 03.12.2018 року профінансовано 1977,422 тис.грн, касові видатки – 1977,422 тис.грн.

 

В рамках Програми комплексного розвитку культури Львівщини  на 2017-2020 роки виділено  та використано 60,0 тис.грн на придбання музичної апаратури для НД  с.Головецько.

В рамках виконання обласної цільової Програми розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки в 2018 році профінансовано ремонт 4 ділянок доріг району.

- С-141703 Старий Самбір — Кобло- 5000,0 тис.грн

- С-141704 Мшанець — Стрілки- 2500,0 тис.грн

- С-141702 Терло — Максимівка- 500,0 тис.грн

- С-141713 Стрілки- Новий Кропивник-2000,0 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету передбачено фінансування місцевих цільових програм в сумі 6490,7 тис.грн. За 11 місяців поточного року профінансовано 5548,504 тис.грн.

 

В реальному секторі найбільше зростання демонструє промисловість

Підприємства промисловості в  січні-жовтні 2018 року реалізували продукції на суму 202,2 млн. грн., що більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 81,0 млн грн. (66,8%).

В розрахунку на одиницю населення обсяг реалізованої промислової продукції склав 2603,3 грн.

В галузі сільського господарства району господарську діяльність здійснюють: 23 с/г підприємств, які займаються рослинництвом, 7 с/г підприємств , які займаються рослинництвом і тваринництвом та 3 сільськогосподарські кооперативи, 3 державні підприємства та 3 сімейні ферми.

          Всіма категоріями господарств  обмолочено 7380 га зернових та зернобобових культур, валовий збір 34069 тонн, що становить 99,0% до прогнозу при середній урожайності 46,2 ц/га; викопано 91291 тонн картоплі, що становить 100,0% до прогнозу з площі 5443 га  при середній урожайності 167,7 ц/га та зібрано 14809 тонн овочів з площі 911 га (100,0% до посівної площі) при середній урожайності 162,5 ц/га.

         В т.ч. сільгосппідприємствами району обмолочено 2987 га зернових та зернобобових культур, валовий збір 14929 тонн, що становить 97,0% до прогнозу при середній урожайності 50,0 ц/га; викопано 341 тонну картоплі, що становить 100,0% до посівної площі   при середній урожайності 151,0 ц/га.

         Під урожай 2019 року всіма категоріями господарств посіяно 6351 га озимих культур,що становить 104,0% до прогнозу, в т.ч. 1456 га озимого ріпаку. С/г підприємствами 3296 га озимих культур, в т.ч. 1456 га озимого ріпаку.

         Протягом  2018 року с/г підприємствами вироблено  169,7 тонни молока, що становить 79,3% до періоду минулого року;  61,4 тонн м’яса, що становить 105,2% до відповідного періоду минулого року ; реалізовано 142,8 тонни молока, що становить 105,2 % до відповідного періоду минулого року та м’яса у живій вазі 25,2 тонн, що становить 72,6 % до відповідного періоду минулого року.

 Станом на 01.12.2018 року  у с/г підприємствах поголів’я  ВРХ –276 голів, що становить 93,6 % до періоду минулого року, в т.ч. корів – 116 голів, що становить 101,8 % до періоду минулого року; поголів’я свиней – 822 голови, що становить 101,5 % до періоду минулого року; поголів’я овець – 36  голів, що становить 105,9 % до періоду минулого року.

       В районі зареєстровані 1324 суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи.

Протягом січня-листопада 2018 року пройшли державну реєстрацію 305 суб’єктів підприємницької діяльності, що більше відповідного періоду минулого року на 25,5%. Знялися з державної реєстрації 193 суб’єкти, що менше відповідного періоду минулого року на 14,6%.

В  сфері  сприяння  бізнесу  працює ЦНАП.

Наявні проблеми в економіці району не могли не позначитись на ринку праці.

Впродовж  2018 року районним центром зайнятості соціальні послуги нададуться 4320 особам з числа незайнятих громадян, з них 2380 особам  з числа безробітних.

За звітний період очікується працевлаштувати 1505 осіб при завданні 1400 осіб, залучити до оплачуваних громадських робіт 490 безробітніх при завданні 490, забезпечити професійне навчання 286 особам при завданні 307.

Середньомісячна заробітна плата   одного штатного працівника в економіці району в  ІІІ кварталі 2018 року (за даними статистики) становила 5636 грн, на 51,4% перевищила  розмір встановленої мінімальної заробітної плати.  Рівень заробітної плати працівників району у ІІІ кварталі 2018 року був нижчим за середній показник в області на 32,8%, або на 2753 грн.

Станом на 1 грудня 2018 року  в економіці району відсутня заборгованість з виплати заробітної плати. 

 

Забезпечувалося  надання якісних освітніх, медичних та соціальних послуг мешканцям району.

У січні-листопаді 2018 року призначено та виплачено державної соціальної допомоги 17691 малозабезпеченим сім'ям та допомоги сім'ям з дітьми в сумі 153,4 млн. грн.

 Станом на 1грудня 2018 року призначені житлові субсидії  6210 сім'ям на суму 65,4 млн.грн., з них на придбання твердого пічного побутового палива 1462 сім’ям на суму 4678,0 тис.грн.

 Заборгованість по житлових субсидіях станом  на 01.12.2018 року на житлово-комунальні послуги 6986,7 тис. грн., на придбання твердого пічного побутового палива 1180,1 тис.грн.

 Профінансовано Чорнобильські програми на суму 218,3 тис.грн. На 01.12.2018  року  заборгованість по  фінансуванню Чорнобильських програм  по управлінню  соціального захисту населення  складає – 21,4 тис. грн. термін оплати якої не настав.

Профінансовано  відшкодувань за надані пільги  окремим категоріям населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету  в сумі  - 11348,5 тис.грн..    Заборгованість по пільгових категоріях, які фінансуються з державного бюджету станом  на 01.12.2018 року  - 94,4 тис.грн.

Станом на 1 грудня 2018 року мережу навчальних закладів  становлять 53 ЗНЗ з них 6 НВК та Лаврівський дитячий будинок,  7 ДНЗ, 4 ПНЗ (без ОТГ).

       Обов'язковою дошкільною освітою охоплено 1263  дітей,  що становить  42,5 %  від  загальної  кількості  дітей дошкільного віку    (від 1 до 6 років  2969 дітей ). Забезпечено 100 % охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку (592 дитини).

У 2017-2018 навчальному році різними формами позашкільної освіти охоплено 3365 учнів шкіл району, що складає 58% від загальної кількості школярів.

Підвезення учнів здійснюється 12 шкільними автобусами, а також перевізниками.

Передбачено фінансування  ремонтних робіт в закладах освіти за рахунок різних джерел фінансування.

За  рахунок коштів Державного Фонду Регіонального Розвитку 1 об’єкт.

   За рахунок  коштів бюджету розвитку обласного бюджету 1 об’єкт.

У рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку проводяться ремонтні роботи 10 ЗНЗ.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу в районі надають 3 лікарні, 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 82 ФАПи.

Забезпечувалося виконання основних завдань роботи закладів охорони здоров’я району.

За кошти субвенції  з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  ведуться роботи на 2 об’єктах охорони здоров’я.
У рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку проводяться ремонтні роботи 3 закладів охорони здоров’я.

З ініціативи адміністарації КЗ СРР “Старосамбірська ЦРЛ” спільно з Старосамбірською районною радою розроблена “Програма грошової допомоги  дітям з  орфанними захворюваннями  та рідкісними  прогресуючими патологіями на 2017-2019роки” .

З місцевого бюджету по «Програмі грошової допомоги  дітям з  орфанними захворюваннями  та рідкісними  прогресуючими патологіями на 2017-2019роки” .на  2018 рік було  виділено коштів  -  500 тисяч грн. За 11 місяців використано – 417 тис. грн..

У рамках Урядової Програми “Доступні ліки” по Старосамбірському району  використано 1631,6 тис.грн. від виділених коштів – 1582,1 грн.

Район зосереджує в собі значну мережу закладів культури - 73 Народні доми, 62 бібліотеки, 2 школи естетичного виховання.

Відділом культури за участю Народних домів та бібліотек району проведено цикл заходів  до державних, релігійних свят, визначних та пам’ятних дат і подій, День Героїв Небесної Сотні, заходи до дня добровольця. Виїзні концерти Народних колективів у Народні доми району.

Проведено 3048 заходів в установах культури, з них 1666 заходів національно-патріотичного спрямування.

Для забезпечення розвитку відділу культури реалізовуються районні програми:

- Програма урочистих та святкових заходів, фестивалів, конкурсів затверджено – 120 тис. грн. Виділено та профінансовано  117,3 тис. грн. для проведення заходів, відряджень, придбання вітальних листівок, квітів;

- Програма розвитку інфраструктури та туризму в Старосамбірському районі на 2018-2020 рр.: затверджено 30 тис. грн. Виділено та профінансовано 30,0 тис. гривень для придбання буклетів, 18 тис. грн. на придбання альтанок та туалетів, які встановлено вздовж шляхів активного туризму;

- Програми розвитку музейної справи Старосамбірського району на 2018-2019 роки затверджено – 20 тис. грн.  та профінансовано 20 тис. грн. для придбання вогнегасників та кріплення до вогнегасників, буклетів та макету Вежі пам’яті.

6 Народних домів були подані та стали переможцями обласного конкурсу мікропроектів.

Переможцями конкурсу «Топ-10» народних домів став Народній дім с. Головецько. Виділено 60 тис. грн. для придбання музичних інструментів.

         За результатами конкурсу культурного обміну між закладами Львівської і Луганської областей виділено 44880 грн. Кошти використані на оплату відрядження учасникам Народного колективу «Моцні Бойки» - 2400 грн., оренду транспорту 39870 грн., рекламну продукцію 2600 грн.

 

 

 

 1. Пріоритети, цілі та інструменти регіонального розвитку

 

В економічній сфері району актуальними завданнями у 2019 році є:

 • супровід існуючих та залучення нових інвесторів для розвитку економіки району, створення нових робочих місць;
 • активізація роботи із залучення підприємців для отримання фінансування в рамках мікрокредитування шляхом реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області;
 • підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО;
 • розширення експортних можливостей та популяризації товаровиробників Львівщини;
 • підтримка регіонального товаровиробника – продовження акції «Купуй галицьке!».

У сфері розвитку інфраструктури заплановано продовжити роботу над модернізацією та вдосконаленням дорожньої та соціальної інфраструктури:

 

 • у рамках модернізації інженерної інфраструктури буде участь в реалізації обласних програм: Програма «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області, Програма газифікації населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки. Всі програми містять конкурсний компонент;
 • у сфері розбудови дорожньої інфраструктури продовження проведення ремонтних робіт за рахунок обласних коштів, так і за рахунок державного бюджету;
 • у рамках модернізації соціальної інфраструктури в розвиток району буде залученння бюджетних коштів – це державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету, конкурс проектів місцевого розвитку (мікропроектів), бюджет розвитку обласного бюджету та інші джерела.

У соціальній сфері ключовими цілями є:

 • зниження рівня бідності для соціально вразливих категорій населення в рамках реалізації Програм соціальної підтримки окремих категорій громадян;
 • покращення матеріального стану родин учасників АТО в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки;
 • підвищення рівня оплати праці, її легалізація;
 • підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

В напрямку підвищення якості життя населення:

 • поліпшення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг;
 • забезпечення рівного доступу учнів до отримання якісних освітніх послуг;
 • розвиток культури, професійного мистецтва та народної творчості, збереження культурних цінностей;
 • забезпечення розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери;
 • забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ РЕГІОНУ

3.1.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

Пріоритетні напрями: Розвиток реального сектору економіки, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності.

Ключові заходи на 2019 рік:

 • Забезпечення ефективного використання наявних виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва промислової продукції;
 • Збільшення виробництва електроенергії ТзОВ «Еко-Оптіма» та ВЕС ТзОВ «Карпатський вітер»;
 • Розширення промислового виробництва «фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону» СУКК «УкрЛісХолдінг».
 • Оновлення асортименту та освоєння нових видів продукції;
 • Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури;
 • Залучення інвестиційного ресурсу в економіку району;
 • Фінансова підтримка малого бізнесу, підприємницьких ініціатив учасників антитерористичної операції через мікрокредитування (Обласна Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області).
 • Створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг через ЦНАП;
 • Створення бази інвестиційних проектів та їх промоція;
 • Моніторинг показників підприємств, які формують промисловий комплекс району.
 • Сприяння реалізації проектів будівництва ВЕС в с. Ясениця Замкова та сонячної електростанції в с. Скелівка.

Супровід існуючих та залучення нових інвесторів для розвитку економіки району

 

 

Результативні показники:

 • зростання обсягів промислового виробництва на 6,5% у порівнянні до досягнутих показників попереднього року;

 

 

3.2. Підвищення якості життя населення

Пріоритетні напрями: комфорт для людей, енергозбереження та енергоефективність, соціальний захист, екологія, освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, молодь створення безпечного та комфортного життя; розвиток особистості.

Комфорт для людей

 

Ключові завдання на 2019 рік:

 

 • Забезпечення споживачів якісними та в повному обсязі послугами житлово-комунального господарства відповідно до встановлених нормативів і національних проектів;
 • Забезпечення централізованим збором ТПВ всіх населених пунктів району;
 • Розбудова мережі зовнішнього освітлення (обласна Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки;
 • Вуличне освітлення населених пунктів;
 • Забезпечення населення питною водою (обласна Програма «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області)
 • Забезпечення безпечної та регулярної роботи автомобільного транспорту, підвищення якості транспортного обслуговування;
 • Удосконалення маршрутної мережі пасажирських автоперевезень;
 • Задоволення потреб мешканців району у автобусних перевезеннях, особливо в сільській місцевості;
 • Розвиток інфраструктури, зокрема покращення стану автомобільних доріг;
 • Сприяння якомога повному включенню робіт з підвищення експлуатаційного рівня автомобільних доріг і мостів загального користування в план ремонтних робіт на 2019 рік.
 • Забезпечення споживачів високоякісними телекомунікаційними послугами;
 • Забезпечення подальшого розвитку новітніх послуг ADSL, IP-TV, WI-FI, мобільного зв’язку;
 • Кредитна підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів у рамках реалізації Програм енергозбереження для населення.
 • Впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери (охорони здоров’я, освіти, культури).

 

Результативні показники:

 

 • Підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів;
 • Покращення стану автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки водіїв та пішоходів;
 • Забезпечення доступу всіх верств населення до інформації шляхом отримання якісних послуг зв’язку, телевізійного та радіо мовлення;

 

 

Енергозбереження та енергоефективність

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 • Надання кредитної підтримки населенню для впровадження енергозберігаючих заходів;
 • Проведення моніторингу споживання енергетичних ресурсів в бюджетних закладах;
 • Реалізація енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери районного підпорядкування;
 • Проведення заходів з популяризації економічних, екологічних, соціальних переваг енергозбереження серед населення.

 

Результативні показники:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням у 2019 році через проведення заходів з енергозбереження домогосподарствами;
 • зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери;
 • скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів;

 

Соціальний захист:

Актуальні питання:

 • забезпечення реалізації прав і задоволення потреб соціально вразливих верств населення нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності;
 • своєчасне призначення та виплата соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • надання комплексної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в АТО, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх сімей;
 • забезпечення медичного супроводу демобілізованих військових та членів їх родин;
 • посилення контролю за впровадженням на підприємствах та організаціях мінімальних гарантій в оплаті праці;
 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • виплата всіх видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення згідно з діючим законодавством;
 • охоплення населення програмою житлових субсидій та пільг;
 • забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування, санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у тому числі учасників АТО та Героїв Революції гідності;
 • співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями із числа вимушених переселенців та учасників АТО;
 • оздоровлення і відпочинок дітей шкільного віку пільгових категорій;
 • ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • влаштування дітей, які набули правового статусу, в сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер;
 • придбання житла для дітей-сиріт в рамках реалізації Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області.

 

Допомога в пошуку професії:

 • професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації безробітних, безпосередньо на замовлення працедавців, з урахуванням поточної та перспективної потреби;
 • видача ваучерів особам старшим 45-ти років для перепідготовки, підвищення кваліфікації з метою укріплення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

 

Результативні показники:

 

 • Працевлаштування 1505 незайнятих громадян;
 • Охоплення 286 безробітних професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації;
 • Залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру 490 осіб;
 • Надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування в сумі 198,7 тис.грн, що сприятиме стимулюванню працедавців до збереження існуючих робочих місць, легалізації та створення нових робочих місць;
 • 100% оздоровлення дітей з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО;
 • Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання (опіка та піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
 • Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до інтернатних закладів;
 • Подолання або мінімізація складних життєвих обставин у сім’ях з дітьми, своєчасне та якісне забезпечення соціальними послугами найбільш уразливих та потребуючих категорій населення, зокрема з найбільш віддалених територій району;

 

Екологія

Актуальні питання:

 

 • Утилізація твердих побутових відходів.
 • Незадовільний стан водопровідно-каналізаційних мереж.
 • Недостатність сучасної сміттєзбиральної техніки, контейнерів для збору та роздільного збору ТПВ.
 • Низький рівень екологічної свідомості населення.

 

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • Забезпечення реалізації заходів затверджених державними та регіональними програмами
 • Здійснення заходів, спрямованих на створення екологічно безпечного життя через реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки:
 • Сприяння підготовці необхідної    проектно-кошторисної документації    та виділення бюджетного  фінансування  для  проведення  робіт  із берегоукріплення, регулювання русел річок, відновлення та спорудження протипаводкових об'єктів;
 • Забезпечення централізованим збором ТПВ всіх населених пунктів району;
 • Забезпечення придбання необхідної кількості контейнерів для збору ТПВ;
 • Виконання заходів Районної цільової програми знешкодження Борщівника Сосновського на території населених пунктів Старосамбірського району на 2014-2019 роки»;
 • Виконання заходів «Місцевої Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Старосамбірському районі»;
 • Реалізація відібраного проекту за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги «Будівництво очисних споруд  та каналізаційної мережі в м.Добромиль.

 

 

Розвиток особистості:

Освіта

 Розвиток сфери освіти відповідно до вимог економіки – це одна з найважливіших цілей Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району до 2020 року. Освітня галузь спрямована на виховання людини - як особистості, розкриття її талантів, розумових і фізичних здібностей, посилення її високих моральних якостей; формування громадянина - як найвищої цінності суспільства, здатного до свідомого суспільного вибору, збагачення на цих основах інтелектуального, творчого, культурного потенціалу населення.

Актуальні питання:

 

 • Забезпечення дітям та учнівській молоді рівного доступу до здобуття якісної освіти;
 • створення сучасного інформаційного середовища;
 • перехід на нові Державні стандарти навчання;
 • розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів та мережі дошкільної освіти.

 

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • Збереження і розвиток загальноосвітніх навчальних закладів, впровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних досягнень педагогічної науки;
 • Створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах;
 • Відкриття 2-х додаткових дошкільних груп (40 дітей) у ЗЗСО І-ІІІ ст. – ліцей м.Хирів та збільшення кількості місць в ДНЗ “Казка” м. Добромиль (на 40 місць).
 • Забезпечення 100 відсоткового підвезення учнів до опорних загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Продовження комп’ютеризації та підключення освітніх закладів і установ до мережі Інтернет;
 • зміцнення матеріально-спортивної бази в загальноосвітніх навчальних закладах (ремонт та будівництво спортивних майданчиків);
 • впровадження у практику навчальних закладів моделі виховної роботи на основі розроблених програм виховання з наголосом на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах;

 

Результативні показники:

 • Підвищення якості результатів навчання випускників;
 • Ефективність участі учнів району в обласних конкурсах, олімпіадах і турнірах;
 • Забезпечення охопленням дошкільною освітою 100,0% дітей 5-ти річного віку;
 • Забезпечення 100 відсоткового підвезення учнів до опорних загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Покращення забезпечення комп’ютерною технікою всіх навчальних закладів освіти та доступу до мережі Інтернет.
 • Забезпечення охопленням дошкільною освітою не менше 45,2% дітей дошкільного віку;

 

Охорона здоров’я

  Протягом 2019 року заклади охорони здоров’я району працюватимуть над завершенням нереалізованих заходів Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району до 2020р.

 

Актуальні питання:

 

 • недостатня забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини;
 • зношеність діагностичного та лікувального обладнання в АЗПСМ м.Старий Самбір, АЗПСМ м. Добромиль, АЗПСМ м.Хирів та фельдшерсько-акушерських пунктів;
 • недостатня забезпеченість санітарним транспортом АЗПСМ с.В.Лінина,, АЗПСМ м. Добромиль, АЗПСМ м.Старий Самбір,  АЗПСМ м.Хирів, АЗПСМ с.Мшанець.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям району;
 • приближення лікарської медичної допомоги до населення району шляхом подальшої реорганізації ФАПів в АЗПСМ та будівництва нових АЗПСМ с.Біличі с.Ясениця Замкова. ;
 • реалізація проекту в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»
 • забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом;
 • покращення матеріально-технічної бази закладів ОЗ району;
 • оптимізація мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду відповідно до кількості населення;
 • розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги.
 • виконання програм з розвитку  сімейної медицини;
 • охорона здоров’я дітей і матерів;
 • надання невідкладної медичної допомоги;
 • профілактична робота по попередженню гострих інфекційних захворювань;
 • раннє виявлення туберкульозу, онкологічних хвороб, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету;
 • надання якісної медичної допомоги учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам.
 • впровадження у закладах охорони здоров’я Старосамбірського району електронної системи охорони здоров’я E-Helth (електронна система реєстрації та ведення відносин між лікарем та пацієнтом), підготовка до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров`я,розширення автономізації медичних закладів.

 

Результативні показники:

 • оптимізація мережі: зменшення кількості лікарняних ліжок згідно з нормативними документами МОЗ України;
 • зростання рівня охоплення населення сімейною медициною;
 • зниження рівнів гострих інфекційних захворювань, скорочення показника природного зменшення населення;

 

 

Культура

Актуальні проблеми:

 • застаріла матеріально-технічної бази закладів культури;
 • низька зацікавленість дітей до мистецької освіти;

 

Ключові заходи на 2019 рік:

  Здійснення заходів шляхом реалізації:

 • Програми проведення урочистих та святкових заходів, фестивалів, конкурсів у 2019 році;
 • Програми покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • Програми «Мистецька освіта Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки»;
 • Програми розвитку інфраструктури та туризму в Старосамбірському районі на 2018-2020 рр.;
 • Програми розвитку музейної справи Старосамбірського району на 2018-2019 роки.

 

Реалізація заходів обласної програми в галузі культури за результатами конкурсів, яка передбачає такі основні компоненти:

 • підтримка народних домів (забезпечення техзасобами);
 • поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів;
 • підтримка мистецьких шкіл (придбання музичних інструментів, комп’ютерних засобів);

 

Результативні показники:

 • відзначення в районі на належному професійному та мистецькому рівні державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей;
 • проведення сучасних змістовних заходів у народних домах у співпраці з дошкільною та позашкільною освітою;
 • поповнення бібліотек книжковою продукцією;
 • оновлення технічної бази та сценічних костюмів закладів культури ;
 • зростання зацікавленості дітей до навчання у мистецьких школах.

 

 

 

Спорт

Актуальні питання:

 

 • Стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту потребує покращення.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • Проведення районних змагань з різних видів спорту ігор, спартакіад, турнірів з ігрових видів спорту;
 • Організація участі спортсменів в обласних та Всеукраїнських змаганнях та турнірах;
 • Проведення робіт з благоустрою спортивних споруд та спортивного

інвентарю з метою їх підготовки до весняно-літнього та осінньо-зимового сезонів, проведення капітальних та поточних ремонтів;      

 • Фінансування робіт з облаштування  спортивних майданчиків відповідно до обласної  Програми «Спортивний майданчик 2017-2021 роки».
 • Виконання робіт з облаштування спортивного майданчика в рамках бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України"
 • Використання спортивних споруд закладів освіти для проведення фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи у вихідні дні та під час канікул.

 

Результативні показники:

 • залучення населення району до організованих і систематичних занять фізичною культурою та спортом;
 • облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям та спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням ;

 

 

 

3.3.ВІДКРИТІ КОРДОНИ

Актуальними питаннями галузі у 2019 році залишаються активізація міжнародного співробітництва,  розбудова мережі пунктів пропуску через державний кордон, покращення прикордонної інфраструктури.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 • Залучення коштів міжнародної технічної допомоги (МТД).
 • Сприяння в реалізації проекту «Відновлення міжнародного залізничного сполучення Загуж (Польща) – Хирів (Україна) з продовженням вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) - Перемишль (Польща) в рамках Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції ;
 • Активізація транскордонного співробітництва.
 • Сприяння створенню спільно з польською стороною на державному кордоні митних переходів: «Нижанковичі - Мальховіце», і «Мшанець - Бистре».
 • Забезпечення повноцінного функціонування міжнародних пунктів пропуску «Смільниця – Кросьценко», «Нижанковичі – Мальховіце».

 

 • Посилення вже існуючої співпраці з Прикордонними регіонами Польщі та вихід на нові контакти з іншими Країнами;

 

Критерії досягнення:

 

 • Укладення нових міжнародних договорів у галузях економіки, торгівлі, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та в інших сферах суспільного життя;
 • Реалізація проектів МТД, покращення інституційної спроможності органів влади до розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

 

3.4. РОЗВИНУТЕ СЕЛО

Пріоритетні напрями: розвиток сільськогосподарського виробництва та розвиток соціальної інфраструктури на селі, підвищення рівня життя сільського населення.

Ключові завдання на 2019 рік:

У сфері сільськогосподарського виробництва:

 • Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом підтримки діючих сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;
 • Поетапне укрупнення господарської діяльності малих с/г виробників;
 • Створення сімейних ферм та племінних пасік (збільшення кількості бджолосімей);
 • Збільшення поголів’я ВРХ , свиней та овець , яке зумовить збільшення виробництва м’яса та молока при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів;
 • Збереження , відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
 • Залучення с/г підприємств до формування регіонального ринку насіння та відновлення селекційно-племінної роботи;
 • Розвиток садівництва та плодівництва шляхом реконструкції та відновлення старих садів методом передачі в оренду .
 • Відновлення бджільництва для збільшення виробництва меду.

Соціальна сфера села:

 • Забезпечення доступності учнів та дошкільнят, які проживають у сільській місцевості, до навчальних закладів;
 • Розвиток мережі сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ;
 • Реконструкція ФАПіВ;
 • Придбання спортивного інвентарю в рамках реалізації Обласної програми «Сільський спорт» з підтримки та розвитку фізкультурно-спортивного руху в сільській місцевості Львівської області на період 2016 – 2020 роки;
 • Підтримка ініціатив громад, в тому числі через обласний конкурс проектів місцевого розвитку.

 

Результативні показники:

 • забезпечення виробництва основних видів сільськогосподарської

продукції в обсягах: зерна –29,7 тис. тонн, картоплі – 91,5 тис. тонн, овочів – 14,9 тис. тонн, молока – 30,0 тис. тонн, м’яса – 4,2 тис. тонн;

 • Проведення реконструкції, капітальних ремонтів та енергозбереження соціально важливих об’єктів за рахунок реалізації проектів місцевого розвитку;
 • Відкриття сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ в с.Біличі та с.Ясениця Замкова;

 

3.5. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Актуальні питання

 • Сприяння популяризації Старосамбірщини для туристів;
 • Приведення туристичної інфраструктури до міжнародних стандартів та збереження і ефективного використання історико - архітектурних та природних ресурсів;
 • Збереження та використання для туризму об’єктів культурної спадщини.

 

Ключові завдання на 2019 рік:

 • Облаштування зон відпочинку на території об’єктів природно-заповідного фонду та державних лісових господарств району;
 • Проведення туристично-краєзнавчих змагань “Левурда” серед школярів на базі наметового табору;
 • Проведення оздоровчо-навчального вишколу “Козацьке коло”;
 • Продовження роботи над наповненням експозиції музею Кирила Осьмака, у с.Недільна та Старосамбірського історико-краєзнавчого музею;
 • Проведення Міжрайонного огляд-конкурсу народно-інструментальної музики «Мелодії бойківського двору» з метою пропагування туристичного потенціалу району;
 • Розробка та видання поліграфічної, мультимедійної рекламної продукції по туризму;
 • Збільшення дискового простору WEB-сайту;
 • Створення нових туристичних маршрутів: велосипедних, тематичних (шляхами вояків УПА, природознавчих).
 • Розробка та видання зовнішньої рекламної продукції по туризму.
 • Виготовлення та встановлення рекламних туристично-інформаційних щитів.
 • Виконання заходів у рамках реалізації Програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області»

 

Результативні показники:

 

 • Зростання рівня популяризації Старосамбірщини як району туристично-рекреаційної привабливості, що дасть можливість залучити туристів у регіон та інвестиції в розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури.

 

 

 

 

________________________________________________________

 

 

 

Додаток 1

до  Програми соціально-

економічного та культурного

розвитку Старосамбірського району на 2019 рік

 

Основні показники соціально-економічного розвитку району

 

Показники

Одиниця виміру

2017 р.,

звіт

2018 р.,

звіт/очіку

ване

2019 р.,

прогноз

Промисловість

 

 

 

 

Приріст, зниження (-) обсягів виробництва промислової продукції

%

25,8

57,7

6,5

Сільське господарство

 

 

 

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з попереднім роком

%

97,0

101,3

100,2

у тому числі:

 

 

 

 

-       продукції рослинництва

%

91,9

100,8

100,9

-       продукції тваринництва

%

100,5

101,9

99,2

Торгівля

 

 

 

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту юридичних і фізичних осіб-підприємців)

млн. грн

292,5

300,0

365,0

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі, у порівняльних цінах

 

%

100,1

98,5

100,5

Підприємництво

 

 

 

 

Кількість суб’єктів  підприємницької діяльності у тому числі: кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

1276

1324

1420

Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

Обсяги капітальних інвестицій

млн. грн.

871,6

70,0

75,0

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1000 осіб

грн..

11229

910

975

Соціальний захист та захист дітей

 

 

 

 

Обсяги виплат державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

млн. грн.

174,8

168,0

218,1

Кількість усиновлених дітей

осіб

2

2

-

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

осіб

-

1

1

Зайнятість

 

 

 

 

Кількість населення, яке передбачається працевлаштувати в галузях економіки

тис. осіб

2079

2281

2281

у тому числі:

 

 

 

 

-        пpацевлаштування в галузях економіки

-”-

1370

1505

1505

-        скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

257

286

286

-        залучення до громадських робіт

-”-

452

490

490

Заробітна плата

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

- номінальна

грн.

4820

5650

6340

Охорона здоров’я

 

 

 

 

Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10000 осіб населення

осіб

19,3

20,0

19,6

Кількість середнього медичного персоналу на 10000 осіб населення

осіб

79,2

79,4

77,7

Лікарні на 10000 осіб населення

ліжко-місць

42,9

 

 

Освіта

 

 

 

 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

осіб

1320

1263

1343

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у процентах до кількості дітей відповідного віку)

%

43,7

42,5

45,2

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

63

57

53

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

тис. осіб

6172

5742

5172

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

одиниць

2

2

2

Кількість закладів культури клубного типу - всього

одиниць

78

73

73

Кількість масових та універсальних бібліотек - всього

одиниць

67

62

62

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання

одиниць

2

2

2

 

 

 

 

 

 • Додаток 2
 • до Програми соціально-
 • економічного та культурного
 • розвитку Старосамбірського району на 2019 рік

 

Перелік програм

за головними напрямами діяльності соціально-економічного та культурного розвитку

Старосамбірського району, які передбачається фінансувати

за рахунок  коштів районного бюджету у 2019 році

 

Найменування місцевої (регіональної) програми

Сума коштів, грн,

Розпорядник коштів

 

 

 

Всього

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено