Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району у першому півріччі 2018 року"

Про виконання   районного бюджету та бюджету

району у першому   півріччі 2018 року

 

           За результатами слухання та обговорення доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання   районного бюджету та бюджету району у першому півріччі 2018 року», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду бюджету району протягом   першого півріччя 2018 року надійшло 49814,7 тис.грн, податків, зборів і неподаткових платежів, що становить 107,0 % до уточненого плану, до районного бюджету поступило 28525,9 тис. грн, або 101,7 % до уточненого плану.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету району збільшилися на 5982,1 тис. грн, або 13,6 %.          

Станом на 1 липня 2018 року до районного бюджету поступила базова дотація в сумі 20652,6тис. грн, що становить 100 % до плану.

Крім цього, до районного бюджету поступило 110652,1 тис. грн субвенцій з державного бюджету, в т.ч. освітньої субвенції – 80569,2 тис.грн, медичної субвенції – 30082,9 тис. грн.

Із бюджету району протягом першого півріччя 2018 року проведено видатки на суму 382820,5 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 378192,0   тис.грн, по спеціальному фонду – 4628,5 тис. грн.

                  Враховуючи наведене, Колегія райдержадміністрації

                                                                      В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь начальника   фінансового   управління райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання   районного бюджету та бюджету району у першому півріччі 2018 року» прийняти до відома.
  2. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази оподаткування суб’єктів господарювання.
  3. Керівникам бюджетних установ у 2018 році :

  3.1. Здійснювати фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених   видатків.

  3.2. Призупинити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих бюджетах.

  3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  1. Головам місцевих рад рекомендувати:

  4.1. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

  4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя 2018 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я та освіти району.

  4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році.

  5.Начальнику фінансового управління райдержадміністрації  Петрівській Л.І. підготувати проект розпорядження на виконання рішення Колегії.

  1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

    Голова   Колегії                                                              Р.Р.Пупа    

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено