Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження "Про доступ до публічної інформації"


СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

31 травня  2011  року          м. Старий Самбір                            №226/01-01

 

Про забезпечення виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

 

Відповідно до ст.6, п.1. ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 травня 2011 року № 466/0/5-11 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1.      Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Старосамбірська районна державна адміністрація, що додається.

1.2.  Перелік відомостей, які становлять службову інформацію (додається).

2.  Збільшити чисельність сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації на одну одиницю за рахунок зменшення чисельності сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації.

3.  Утворити у структурі апарату районної державної адміністрації:

3.1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації в кількості 3 (три) одиниці.

3.2. Припинити діяльність таких структурних підрозділів апарату райдержадміністрації:

3.2.1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, поклавши  його функції, а також виконання обов’язків в частині взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи на сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

3.2.2. Сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, поклавши його функції, а також виконання обов’язків в частині мобілізаційної роботи на  сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

4. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (У.Дякун) внести відповідні зміни до штатного розпису апарату районної державної адміністрації на 2011 рік та подати його на затвердження голові Львівської обласної державної адміністрації.

5. Функції із забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації покласти на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (І.Кілик), керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

6. Керівнику апарату райдержадміністрації (М. Год), керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

6.1. Призначити відповідальних осіб за систематичне і оперативне оприлюднення інформації визначеної ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідальних з питань запиту на інформацію відповідно до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Старосамбірська районна державна адміністрація.

6.2. До 10 червня 2011 року визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, чи їх копіями, забезпечити надання можливості робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, виділити відповідну оргтехніку;

6.3. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями;

6.4.  На період до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію затвердити розмір фактичних витрат на зазначені цілі та порядок проведення розрахунків із запитувачами;

 6.5. Внести відповідні зміни до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на виконання розпорядження; 

 6.6. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

6.7. Довести зміст розпорядження до керівників відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району, сільських, селищних, міських голів населених пунктів району.

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити систематичну і оперативну  передачу інформації з питань розгляду запитів на інформацію та інформації щодо обов’язкового оприлюднення до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

8.  Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації (І.Кілик) з метою доступу до публічної інформації та її збереження:

8.1. Створити систему обліку документів (із можливістю надання доступу), що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію та забезпечити обов’язкову реєстрацію у вказаній системі обліку документів.

8.2. Забезпечити здійснення контролю та систематично інформувати  керівника апарату районної державної адміністрації та оприлюднювати довідку про кількість та характер запитів на інформацію;

8.3. Забезпечити системне і оперативне оприлюднення  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації, розпорядником якої є Старосамбірська районна державна адміністрація;

8.4. Довести розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

9. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

9.1.  Створити єдину електронну адресу для запитів на інформацію.

9.2. Забезпечити створення та підтримку в актуальному стані розділу на офіційному Веб-сайту Старосамбірської районної державної адміністрації  «Запити на інформацію».

10. Юридичному відділу райдержадміністрації (В.Хітчак) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

11. Директору районного радіомовлення «Голос Прикарпаття» (І. Макар) забезпечити постійне систематичне та оперативне оприлюднення інформації про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в офіційних друкованих виданнях та районному радіомовленню.

12.  Рекомендувати сільським, селищним, міським головам населених пунктів району створити в місцевих радах підрозділи публічної інформації та визначити відповідальних за організацію в установленому порядку до доступу до публічної інформації на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

13. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

В.о.голови райдержадміністрації                                  З.Ю.Кутельмах

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження  голови

райдержадміністрації

                                                                                                від 31 травня 2011року

                                                                                               №226/01-01

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником

якої є Старосамбірська районна державна адміністрація

 

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації  апарату райдержадміністрації (надалі сектор).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Відповідальна особа за організацію в установленому порядку  доступу до публічної інформації сектору після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день передає запит в належний структурний підрозділ, що є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до  сектору.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника апарату райдержадміністрації  (або особами, що виконують їх обов'язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до   сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації для подальшого обліку та скерування.   

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому  вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання керівником сектору відповідь реєструється  і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.         

Сектор здійснює контроль та систематично інформує   керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та вживає заходів для оприлюднення.

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку доступу до публічної

інформації

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Голові районної державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________

_______________________________

контактний телефон

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

                     (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

                                           (необхідне підкреслити)

__________________                                                            _________________

(дата)                                                                                                                         (підпис)

 

Запит подається до   сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження  голови

райдержадміністрації

                                                                                               від  31 травня  2011року

                                                                                               № 226/01-01

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію

 

1. В районній державній  адміністрації  до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено