Старосамбірська

районна державна адміністрація

нформаційні картки та бланки документів

інформаційні картки і бланки 00

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

інформаційна картка

 заява 

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

інформаційна картка

 заява 

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

інформаційна картка

 заява 

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

інформаційна картка

 заява 

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

інформаційна картка

 заява 

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

інформаційна картка

 заява 

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

інформаційна картка

 заява 

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням

 інформаційна картка

заява 

9. Державна реєстрація:

- права власності на нерухоме майно;

- інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна);

інформаційна картка

інформаційна картка 1

інформаційна картка 2

інформаційна картка 3

інформаційна картка 4

інформаційна картка 5

інформаційна картка 6

інформаційна картка 7

інформаційна картка 8

інформаційна картка 9

інформаційна картка 10

інформаційна картка 11

інформаційна картка 12

 заява 

 заява 

10. Видача витягу, інформp class=font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: UK;/spanfont-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt; line-height: 150%; text-indent: 35.45pt;font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt; line-height: 150%; text-indent: 35.45pt;font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt; line-height: 150%; text-indent: 35.45pt;font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt; line-height: 150%; text-indent: 35.45pt;аційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

інформаційна картка

 заява 

11. Реєстрація громадського об’єднання

інформаційна картка

 заява 

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

інформаційна картка

 заява 

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

інформаційна картка

 заява 

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

інформаційна картка

 заява 

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

інформаційна картка

заява 

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

інформаційна картка

заява 

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

інформаційна картка

 заява 

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження; (надання послуги здійснюється через центри надання адмінпослуг м.Львів)  

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження; (надання послуги здійснюється через центри надання адмінпослуг м.Львів) 

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження; (надання послуги здійснюється через центри надання адмінпослуг м.Львів) 

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника; (надання послуги здійснюється через центри надання адмінпослуг м.Львів) 

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення); 

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини; 

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України

інформаційна картка

 заява 

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

інформаційна картка

 заява 

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

інформаційна картка

27. Реєстрація місця проживання особи

інформаційна картка

 заява 

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи

інформаційна картка

 заява 

29. Реєстрація місця перебування особи

інформаційна картка

 заява 

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

інформаційна картка

заява 

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

інформаційна картка

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку; 

інформаційна картка

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

інформаційна картка

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

інформаційна картка

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

інформаційна картка

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

інформаційна картка

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

інформаційна картка

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

інформаційна картка

- обмеження у використанні земель;

інформаційна картка

- земельну ділянку;

інформаційна картка

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

інформаційна картка

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

інформаційна картка

39. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

інформаційна картка

заява

40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою; 

інформаційна картка

41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

інформаційна картка

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

інформаційна картка

заява

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

інформаційна картка

заява 

 46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

інформаційна картка

заява

images/stories/CNAP/z.45.zip

інформаційні картки і бланки 0

47. Видача будівельного паспорту (внесення змін до будівельного паспорта) забудови земельної ділянки

інформаційна картка

заява

48. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

інформаційна картка

заява 

49. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності

інформаційна картка

заява

50. Дозвіл на вчинення  правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

інформаційна картка

заява

51. Призначення опікуна, піклувальника для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

інформаційна картка

заява

52. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

інформаційна картка

заява

53. Призначення одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

інформаційна картка

заява

54. Призначення державної соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

інформаційна картка

заява

55. Призначення державної соцільної допомоги при народженні дитини

інформаційна картка

заява

56. Призначення державної соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

інформаційна картка

заява

57. Призначення компенсаційної виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги

інформаційна картка

заява

58. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

інформаційна картка

заява

59. Призначення державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

інформаційна картка

заява

60. Призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям

інформаційна картка

заява

 61. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

інформаційна картка

заява

62. Призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

інформаційна картка

заява

63. Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням

інформаційна картка

заява

64. Призначення  компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу

інформаційна картка

заява

65. Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

інформаційна картка

заява

66. Призначення компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення інвалідам та деяким громадянам

інформаційна картка

заява

 67. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

інформаційна картка

заява

68. Встановлення статусу та видача довідки «Дитина війни» або проставлення штампа в пенсійному посвідченні

інформаційна картка

заява

69. Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача посвідчення

інформаційна картка

заява

70. Встановлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці»

інформаційна картка

заява

71. Встановлення статусу та видача посвідчень "Батьків та дитини з багатодітної сім’ї"

інформаційна картка

заява

72. Видача посвідчень та медалей «Мати-героїня»

інформаційна картка

заява

73. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

73.1. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

інформаційна картка

 заява

73.2. Експлуатаційних дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

інформаційна картка

 заява

73.3. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів),  які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для  агропродовольчих ринків

інформаційна картка

 заява

73.4. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

інформаційна картка

заява

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено