Старосамбірська

районна державна адміністрація

Інформація про виконання бюджету району та районного бюджету за 2018 рік

До загального  фонду  бюджету  району  за  2018 рік  надійшло 103987,8 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  103,3 %  до  уточненого  плану.

До районного бюджету надійшло 59642,9 тис. грн., або 101,3 % до уточненого плану. В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  8195,6 тис. грн., або  8,6 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у 34  місцевих бюджетах із 35 .

Динаміка  надходжень до  загального  фонду  бюджету  району

 за 2016 - 2018 роки .   

За  2018 рік забезпечено виконання  плану  надходжень до бюджету  району по податку з доходів фізичних осіб, платі за надання адмінпослуг, адміністративному збору за державну реєстрацію, єдиному податку, акцизному  податку, платі за користування надрами , орендній платі ( приміщень), акцизному податку, платі за нерухоме майно, рентній платі за використання лісових ресурсів, інших надходженнях.

 

Структура  надходжень  платежів до загального

фонду  місцевих бюджетів  за  2018 рік

 Акцизний  податок – 11240,9 тис. грн (10,8 %) ,

Єдиний  податок – 14381,4 тис. грн. ( 13,8 %),

Плата  за  нерухоме  майно (земля) – 9402,9 тис. грн. (9,1%),

Інші платежі -  7995,8 тис. грн. ( 7,7 %),

Податок  з  доходів фізичних осіб -  56471,9 тис. грн. (54,3 %),

Плата за надання адмінпослуг – 3364,5 тис. грн.  ( 3,2 %),

Адміністративний збір за державну реєстрацію – 1130,4 тис.грн.(1,1%).

         Найбільше  коштів  до загального  фонду  місцевих  бюджетів  надходить  від  податку  з  доходів  фізичних  осіб (54,3 %).

         Упродовж  2018 року  до бюджету  району  зазначеного  податку  надійшло  у  сумі  56471,9 тис. грн.

         Порівняно з  відповідним  періодом  2017 року  надходження  податку з доходів  фізичних осіб  збільшилися  на 14,5 %, або на  7139,1 тис. грн.        

Станом на  01.01.2019 року до бюджету району  надійшло  9402,9 тис.грн. плати  за  нерухоме  майно (земля), що становить  90,0 % до плану.

         Порівняно з  2017 роком  надходження зменшилися  на  20,8 відсотки  або на  2472,8 тис. грн.

          Єдиного  податку до бюджету району за  2018 рік надійшло в  сумі  14381,4 тис. грн., або 111,1 % до уточненого плану.

         Упродовж   2018 року  до місцевих  бюджетів  району  надійшло 11240,9 тис. грн.  акцизного  податку.

         До районного бюджету поступило 59642,9 тис. грн. податків  і  зборів, що становить 101,3 % до уточненого  плану.  Порівняно з  2017 роком надходження збільшились на  10086,3 тис. грн., або в 2017 році  надійшло  49556,6 тис. грн.

         До спеціального  фонду  бюджету  району за 2018 рік  надійшло     8289,4 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить     113,1%  до  уточненого  плану.

 

Виконання показників за видатками місцевих бюджетів за 2018 рік становить 764250,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 709629,4 тис.грн., видатки спеціального фонду – 54621,2 тис.грн.

 

Виконання  видаткової  частини   бюджету району

за  2015 - 2018  роки.

           За   функціональною  ознакою   найбільшу   частку  в  видатках  місцевих  бюджетів  займають  кошти, що  спрямовуються  на соціальний захист та  соціальне забезпечення, за 2018  рік спрямовано 306834,7 тис. грн., при уточненому плані  за рік – 324533,0  тис. грн.

На освіту – 231123,2 тис.грн., при уточненому плані – 231315,6 тис.грн.  

         На охорону  здоров’я  за 2018 рік спрямовано – 94201,0 тис.грн.,  при уточненому плані – 93631,8 тис.грн.

         На утримання апарату місцевих рад – 33089,5 тис.грн., при уточненому плані за рік  - 341061,6 тис. грн.

На утримання установ культури використано 18028,5 тис. грн.

          На фізичну культуру та спорт використано – 3347,8 тис.грн., при уточненому плані – 3371,4 тис.грн,

         По трудовому архіву використано – 415,3 тис.грн.

 

 

Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  функціональною  ознакою  за 2018 рік.

 

 

 

 

 Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  економічною  ознакою  за 2018 рік.

 

За економічною ознакою найбільшу частку в загальному обсязі видатків становлять кошти, що спрямовуються на соціальне забезпечення –   39,4  % та на оплату праці працівників  бюджетних установ – 33,2 %,

     Кредиторська  заборгованість   станом на  01.01.2019 року по бюджету району  склала  9939,0  тис.грн. по соціальному забезпеченню за рахунок субвенцій з державного бюджету. Заборгованість минулих років – 3,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 13,3 тис.грн.

Станом на 1  січня 2019 року  до районного бюджету поступила:

Базова дотація  в  сумі 41304,8 тис.грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 29239,4 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 130794.0 тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 63690.6 тис.грн.

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини