Старосамбірська

районна державна адміністрація

Інформація про виконання районного бюджету та бюджету району у І кварталі 2018 року

         До загального  фонду  бюджету  району  за I квартал 2018 року  надійшло 22723,9 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  113,8 %  до  уточненого  плану.

До районного бюджету надійшло 12683,0 тис. грн., або 102,5 % до уточненого плану.

                   В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  1956,5 тис. грн., або  9,4 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у 34  місцевих бюджетах із 35 .

Динаміка  надходжень до  загального  фонду  бюджету  району

 за 2016 - 2018 роки .

        

За  1 квартал  2018 року забезпечено виконання  плану  надходжень до бюджету  району по податку з доходів фізичних осіб, платі за надання адмінпослуг, адміністративному збору за державну реєстрацію, єдиному податку, акцизному  податку, платі за користування надрами , орендній платі ( приміщень), інших надходженнях,

 

Структура  надходжень  платежів до загального

фонду  місцевих бюджетів  за  1 квартал   2018 року

 Акцизний  податок – 2541,8 тис. грн (11,2 %) ,

Єдиний  податок – 3414,1 тис. грн. ( 15,0 %),

Плата  за  нерухоме  майно (земля) – 2162,2 тис. грн. (9,5%),

Інші платежі -  1121,7 тис. грн. ( 4,9 %),

Податок  з  доходів фізичних осіб -  12195,3 тис. грн. (53,7 %),

Плата за надання адмінпослуг – 307,8 тис. грн.  ( 1,4 %),

Адміністративний збір за державну реєстрацію - 981,0 тис.грн.(4,3%).

         Найбільше  коштів  до загального  фонду  місцевих  бюджетів  надходить  від  податку  з  доходів  фізичних  осіб (53,7 %).

         Упродовж  І-го кварталу  2018 року  до бюджету  району  зазначеного  податку  надійшло  у  сумі  12195,3 тис. грн.

         Порівняно з  відповідним  періодом  2017 року  надходження  податку з доходів  фізичних осіб  збільшилися  на 18,0 %, або на  1860,0 тис. грн.        

Станом на  01.04.2018 р. до бюджету району  надійшло  2162,2 тис.грн. плати  за  нерухоме  майно (земля), що становить  94,2 % до плану.

         Порівняно з I-им кварталом 2017 року надходження зменшилися  на   5,8 відсотки  або на  466,5 тис. грн.

          Єдиного  податку до бюджету району за I  квартал   2018 року надійшло в  сумі  3414,1 тис. грн., або 132,6 % до уточненого плану.

         Упродовж  І-го  кварталу  2018 року  до місцевих  бюджетів  району  надійшло 2541,8 тис. грн.  акцизного  податку.

         До районного бюджету поступило 12683,0 тис. грн. податків  і  зборів, що становить 102,5 % до уточненого  плану.  Порівняно з першим  кварталом 2017 року надходження збільшились на  2300,7 тис. грн., або в першому  кварталі  2017 року  надійшло  10382,3 тис. грн.

         До спеціального  фонду  бюджету  району  протягом  І –го  кварталу   2018 року  надійшло 1599,5 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить   115,0  %  до  уточненого  плану.

 

 

Виконання показників за видатками загального фонду місцевих бюджетів за I-й квартал 2018 року становить 145997,8 тис.грн., що становить 74,0 % до плану за I-й квартал 2018 року. Видатки спеціального фонду склали 2126,9 тис.грн.  

Виконання  видаткової  частини   бюджету району

за  І квартал 2016 - 2018  роки.

                  За   функціональною  ознакою   найбільшу   частку  в  видатках  місцевих  бюджетів  займають  кошти, що  спрямовуються  на соціальний захист та  соціальне забезпечення, в І-му кварталі цього року спрямовано 68324,5 тис. грн., при уточненому плані  на І квартал – 117790,9  тис. грн.

На освіту – 47748,5 тис. грн., або  97,0 % до уточненого плану на вказаний період.

         На охорону  здоров’я  у І-му кварталі 2018 року спрямовано – 18389,7 тис.грн., що становить  97,0 %  до  квартального плану.

         На утримання апарату місцевих рад – 5843,1 тис.грн., при уточненому плані на І-й квартал  - 6957,4 тис. грн. ( в.т.ч. на апарат районної  ради – 729,4 тис.грн.).

На утримання установ культури використано 3243,4 тис. грн., при уточненому  плані    3417,2 тис. грн.

          На фізичну культуру та спорт використано – 543,7 тис.грн., при уточненому плані – 682,5 тис.грн.

        На засоби масової інформації (телебачення та радіомовлення) використано – 128,4 тис.грн., при уточненому плані 129,0 тис.грн,

       По трудовому архіву використано – 43,9 тис.грн., при уточненому плані – 66,5 тис.грн.

 

 

Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  функціональною  ознакою  у  І кварталі  2018 року.

 

Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  економічною  ознакою  у  І кварталі 2018 року.

           

За економічною ознакою найбільшу частку в загальному обсязі видатків становлять кошти, що спрямовуються на оплату праці працівників  бюджетних установ – 54223,7 грн. (37,1 %), трансферти населенню –  67348,6 грн.  (46,1 %).

       По зведеному бюджету Старосамбірського району станом на 1 квітня 2018 року кредиторська заборгованість склала 98440,7 тис. грн., а саме: оплата праці з нарахуваннями 1103,3 тис. грн. (термін оплати якої не настав), соціальне забезпечення – 94211,2 тис. грн.; та інші видатки – 3122,6 тис. грн., (заборгованість минулих років – 3,6 тис. грн.), по спеціальному фонду  заборгованість минулих років – 13,3 тис. грн.

Станом на 1 квітня  цього року до районного бюджету поступила:

Базова дотація державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі  10326,3 тис.грн.

 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного  в сумі 4066,9 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі 30213,3 тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі 15041,5 тис.грн.

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини