Старосамбірська

районна державна адміністрація

Фінансове управління

Інформація про виконання районного бюджету та бюджету району за 2017 рік

         До загального  фонду  бюджету  району  за  2017 рік  надійшло 95792,2 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  110,2 %  до  уточненого  плану.

До районного бюджету надійшло 49556,6 тис. грн., або 103,1 % до уточненого плану.

В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  25377,7 тис. грн., або  36,0 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у 36 із 37 місцевих бюджетах. Старосолянською селищною радою виконання дохідної частини бюджету за 2017 рікстановить 86,3 відсотки, або недовиконання становить 48,9 тис.грн.

Динаміка  надходжень до  загального  фонду  бюджету  району за 2015 - 2017 роки       

За   2017 рік забезпечено виконання  плану  надходжень до бюджету  району по податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, платі за надання адмінпослуг, платі за  нерухоме майно (земля), держмиту, адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, акцизному податку, платі за нерухоме майно, єдиному податку, орендній платі приміщень, платі за надра, інших надходженнях.

Структура  надходжень  платежів до загального

фонду  місцевих бюджетів  за    2017 рік

Акцизний  податок – 16022,2 тис. грн.. ( 16,7 %).

Єдиний  податок – 12092,2тис. грн. (12,6 %),

Плата  за  нерухоме  майно (земля) – 11875,7 тис. грн. (12,4 %),

Інші платежі –3408,0  тис. грн. (3,6  %),

Податок  з  доходів фізичних осіб -  49332,8 тис. грн. (51,5 %),

Плата за надання адмінпослуг – 3061,3 тис. грн.  (3,2 %),

         Найбільше  коштів  до загального  фонду  місцевих  бюджетів  надходить  від  податку  з  доходів  фізичних  осіб (51,5%).

         Упродовж 2017 року  до бюджету  району  зазначеного  податку  надійшло  у  сумі  49332,8 тис. грн.

         Порівняно з  2016 роком  надходження  податку з доходів  фізичних осіб  збільшилися  на 57,8 %, або на  18070,9 тис. грн.  

Станом на  01.01.2018 р. до бюджету району  надійшло  11875,7 тис.грн. плати  за  нерухоме  майно (земля), що становить  112,6 % до плану.

         Порівняно з   2016 роком надходження збільшились на  8,4 відсотки  або на  920,8 тис. грн.

          Єдиного  податку до бюджету району за   2017 рік надійшло в  сумі  12092,2 тис. грн., або 112,9 % до уточненого плану.

         Упродовж  2017 року  до місцевих  бюджетів  району  надійшло 16022,2 тис. грн.  акцизного  податку.

         До районного бюджету поступило 49556,6 тис. грн. податків  і  зборів, що становить 103,1 % до уточненого  плану.  Порівняно з  2016 роком надходження збільшились на 18067,3 тис. грн., або за  2016 рік  надійшло  31489,3  тис. грн.

         До спеціального фонду  бюджету  району за 2017 рік  надійшло 7832,1 тис. грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить   111,8  %  до  уточненого  плану.

Виконання показників за видатками місцевих бюджетів за 2017 рік становить 713588,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 670170,4 тис.грн.; видатки спеціального фонду – 43417,8 тис.грн.

 

Виконання  видаткової  частини   бюджету району

за  2014 - 2017  роки.

           За   функціональною  ознакою   найбільшу   частку  в  видатках  місцевих  бюджетів  займають  кошти, що  спрямовуються  на соціальний захист та  соціальне забезпечення, за 2017  рік спрямовано 310885,9 тис. грн., при уточненому плані  за рік – 314794,7  тис. грн.

На освіту – 199864,6 тис.грн., при уточненому плані – 209975,0 тис.грн.  

         На охорону  здоров’я  за 2017 рік спрямовано – 81549,7 тис.грн.,  при уточненому плані – 81699,4 тис.грн.

         На утримання апарату місцевих рад – 24885,8 тис.грн., при уточненому плані за рік  - 25339,6 тис. грн.

На утримання установ культури використано 21921,5 тис. грн., при уточненому  плані    21938,2 тис. грн.

          На фізичну культуру та спорт використано – 2511,6 тис.грн., при уточненому плані – 2546,0 тис.грн,

         По трудовому архіву використано – 157,5 тис.грн., при уточненому плані – 167,6 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  функціональною  ознакою  за 2017 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура  видатків  місцевих  бюджетів  району

за  економічною  ознакою  за 2017 рік.

 

За економічною ознакою найбільшу частку в загальному обсязі видатків становлять кошти, що спрямовуються на соціальне забезпечення –   45,5  % та на оплату праці працівників  бюджетних установ – 34,8 %,

     Кредиторська  заборгованість   станом на  01.01.2018 року по бюджету району  склала  48574,6  тис.грн., по соціальному забезпеченню за рахунок субвенцій з державного бюджету. Заборгованість минулих років – 3,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 13,3 тис.грн.

Станом на 1  січня 2018 року  до районного бюджету поступила:

Базова дотація  в  сумі 32208,5 тис.грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 33999,1 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 141289,8 тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 69450,5 тис.грн.

 

    

 

Виконання дохідної частини бюджету району за січень 2018 року

     До  загального фонду   бюджету   району за  січень   2018  року  надійшло  податків, зборів і  платежів  в сумі 6179,7 тис. грн. при плані 5088,5 тис.грн., що становить 121,4 відсотки  до  уточнених    призначень на січень 2018 року та  6,6 відсотка до річних призначень, до районного бюджету – 3403,0 тис. грн.  при плані 3014,6 тис.грн.або 112,9 % до уточнених призначень на січень 2018 року та  5,8  відсотка  до річних  призначень.

      У порівнянні  з аналогічним  періодом  2017 року  надходження   до загального фонду зведеного бюджету району збільшилися  на 251,0  тис. грн., або  на  4,2 відсотка , районного бюджету – на 780,0 тис.грн., або на  29,7 відсотка.

  За січень   2018 року до бюджету   надійшло 3389,1 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, що складає 119,4 % до уточненого  плану.  Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 771,5  тис. грн. або 29,5 відсотки.

 За січень   2018 року до бюджету   надійшло  1227,2 тис. грн. єдиного податку, що складає 154,8 % до уточненого  плану.  Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 141,9 тис. грн. або 13,1 відсотки.

За січень  2018 року до бюджету   надійшло 803,5 тис. грн. земельного податку, що складає 105,4 % до уточненого  плану.  Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 86,3 тис. грн. або 12,0 відсотки.

Виконання планових завдань  забезпечено у 35 місцевих бюджетах.

      Заробітна зарплата по установах районного бюджету Старосамбірського району за січень місяць виплачена в повному обсязі. З метою не допущення заборгованості з виплати заробітної плати по органах  місцевого самоврядування, з районного бюджету в січні  виділено додаткову дотацію в сумі 153840 грн.       За результатами експертизи затверджених місцевих бюджетів Старосамбірського району на 2018 рік дефіцит коштів на оплату праці з нарахуваннями по органах місцевого самоврядування складає 3463,5 тис.грн.

 

 

 

 

 

Інформація про виконання бюджету району за січень 2018 р.

До загального  фонду  бюджету  району  за січень  2018 року  надійшло 6179,7 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  121,4 %  до  уточненого  плану.

         В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на 251,0  тис. грн., або  4,2 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у всіх  35 місцевих бюджетах  району.

До районного бюджету надійшло 3403,0 тис. грн., або 112,9 % до уточненого плану.

 

 

 

Про виконання бюджету району за 2017 рік та завдання на 2018 рік

До загального  фонду  бюджету  району  за 2017 рік  надійшло 95792,2 тис.грн. податків, зборів  і  неподаткових  платежів, або виконання становить 110,2 відсотки до плану , в середньому по області виконання становить 106,7 відсотки. 

Обсяг доходів на одиницю населення в цілому по району  становить 1432,30 грн., в середньому по області - 4998,00 грн.,  у 2016 році - 969,64 грн.

Найбільше  доходів на одиницю населення  припадає у Терлівській сільській раді - 8036,38 грн., Торчиновицькій сільській раді - 1836,38 грн., Слохинівській сільській раді - 1346,77 грн., найменше у Тисовицькій сільській раді - 79,20 грн., у Білицькій сільській раді - 64,96 грн.,  у Тур”ївській  сільській  раді  - 91,22 грн..   

 Виконання планових завдань забезпечено у 36 місцевих бюджетах району із 37, Старосолянською селищною радою виконання дохідної частини бюджету становить 86,3 відсотки , або недовиконання становить 48,9 тис.грн.

 У порівнянні з  2016 роком  надходження  до  загального  фонду  бюджету району  збільшилися  на 25377,7 тис.грн., або 36,0 відсотки ,  у 2016 році поступило 70414,5 тис.грн.  

Податковий борг у порівнянні з початком року  збільшився на 11,5 відсотки  і станом на 01.01.2018 року становить 2038,4 тис. грн.

Надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів  на одиницю населення в цілому по району  становить  239,57 грн., найбільше  доходів на одиницю населення  припадає у Терлівській сільській раді -7726,45 грн., Торчиновицькій сільській раді - 1273,48 грн., Слохинівській сільській раді - 862,03 грн., найменше у Мурованській  сільській раді  - 3,77 грн., у Грозівській сільській раді - 4,52 грн.,  у Волошинівській сільській раді -  4,63 грн..   

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб  на одиницю населення в цілому по району  становить 737,63 грн., в середньому по області - 738,00 грн.,  у 2016 році – 430,50 грн.

Темп зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб становить 157,8 відсотки , в середньому по області - 163,3 відсотки , у 2016 році  - 140,9 відсотки.

Обсяг надходжень плати за землю   на одиницю населення в цілому по району за 2017 рік становить 177,57 грн., в середньому по області - 383,00 грн., у 2016 році – 150,85 грн. Найбільше  доходів на одиницю населення  припадає у Ріп”янській  сільській раді - 466,43 грн., Хирівській міській раді -452,73 грн., найменше  у Волянській сільській раді  - 6,57 грн.

Темп зростання надходжень податку на землю становить 108,4 відсотки,  в середньому по області - 115,4 відсотки ,  у 2016 році  - 218,5 відсотки.

Обсяг надходжень єдиного податку   на одиницю населення в цілому по району  становить 180,80 грн., в середньому по області - 560,00 грн..,  у 2016 році – 120,35 грн.

Темп зростання надходжень єдиного податку  становить 138,3 відсотки, в середньому по області - 141,6 відсотки, у 2016 році  - 135,4 відсотки.        

        Основними завданнями на 2017 рік є :

         - зберегти позитивну динаміку надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, в першу чергу за рахунок додаткових надходжень від підвищення мінімальної зарплати, легалізації робочих місць і фактичного заробітку;

         - спільно з ДФС, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами активізувати роботу з припинення прихованої торгівлі алкогольними та тютюновими виробами (без сплати до бюджету акцизу);

        - при розбіжності між кількістю рішень про надання в оренду земельних ділянок та кількістю оформлених договорів оренди землі повідомляти правоохоронні органи;

                - збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Фінансове управління

Начальник фінансового управління Старосамбірської РДА – Петрівська Леся Ігорівна

Телефон(факс): 21-5-35

Адреса: 82000, м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Детальніше:Фінансове управління

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини