Старосамбірська

районна державна адміністрація

Загальний відділ

Начальник -  Назаренко Галина Григорівна

  Контактний телефон (03238) 21-7-08

  Функціональні обов’язки відділу:

 Основними завданнями відділу є:

Ø     Встановлення єдиного порядку реєстрації документів районної державної адміністрації.

Ø     Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;

Ø     Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

Ø     Надання методичної допомоги в організації роботи з документами та ведення діловодства відділами, управліннями, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами місцевих рад;

Ø     Відповідно до основних завдань відділ:

 • Розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ.
 • Організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення та випуск документів і здійснює контроль за виконанням документів. 
 • Організовує і забезпечує документальне обслуговування роботи апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.
 • Організовує комп'ютерний  набір, верстку, друкування та копіювання документів керівництву райдержадміністрації.
 • Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи до виконавців.
 • Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються.
 • Розглядає, за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи з документами, готує відповідні довідки і висновки.
 • Здійснює ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування».
 • Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією з діловодства.
 • Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування - в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (надалі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації (надалі - документи), за дотриманням термінів розгляду та станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
 • Веде, в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, роботу з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 • Забезпечує контроль за своєчасним розглядом документів,  надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад. 
 • Готує і завчасно надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування письмові або в електронному вигляді плани контролю чи попередження про закінчення термінів виконання документів.
 • Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівникові апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 • Розробляє і вносить, в установленому порядку, пропозиції з питань удосконалення організації роботи із здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.
 • Проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівника  апарату  районної державної  адміністрації про неможливість їх додержання.
 • Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.
 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.