Старосамбірська

районна державна адміністрація

Юридичний відділ

Начальник -  Карпінська Лілія Миколаївна

  Контактний телефон (03238) 23-0-89

  Функціональні обов’язки відділу:

 Основними завданнями юридичного відділу є:

ØПравове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;

Ø Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

ØНадання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

Юридичний відділ:

ØПроводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

ØОрганізовує та забезпечує правильне виконання законодавчих актів, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань.

ØГотує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства.

ØКоординує роботу і бере участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів райдержадміністрації.

Ø Перевіряє на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпорядження голови райдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами райдержадміністрації (відділом фінансово-господарського забезпечення, фінансовим управлінням тощо).

Ø Визначає розпорядження голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації.

Ø Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації складає висновки за проектами розпоряджень та іншими актами.

ØТривалість опрацювання проекту розпорядження в юридичному, секторі не повинна перевищувати 3-х робочих днів, а зі складних питань - 5-ти робочих днів.

ØОрганізовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови райдержадміністрації інтереси районної державної адміністрації в судах загальної юрисдикції, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

ØСприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу, бере участь у підготовці та укладенні колективного договору.

ØРазом з іншими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам апарату, які потребують соціального захисту.

ØЗабезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав.

Ø За дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури, інші звернення правоохоронних і контролюючих органів.

ØОрганізовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правової освіти працівників апарату райдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

ØДає консультації з правових питань.

ØЗдійснює перевірку рішень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо дотримання ними чинного законодавства .

ØБере участь у підготовці проектів розпорядчих документів, договорів (контрактів), інших правочинів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує письмові висновки чи зауваження до них.

Ø Розглядає звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Готує висновки та пропозиції щодо вирішення  піднятих у зверненнях питань згідно з чинним законодавством.

ØЗа дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про юридичний сектор.