Старосамбірська

районна державна адміністрація

Провідний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами

Провідний спеціаліст - Лесик Світлана Михайлівна

  Контактний телефон (03238) 21-7-08

  Функціональні обов’язки:

Ø Організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішень дорадчих органів облдержадміністрації та райдержадміністрації з правоохоронних питань, охорони державного кордону.

Ø Готує  проекти  розпоряджень,  доручень  голови  райдержадміністрації,  рішень  дорадчих  органів райдержадміністрації (комісій, робочих груп, нарад тощо) з питань організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, діяльності правоохоронних органів, прикордонної служби.

Ø Готує документи для проведення нарад, засідань дорадчих органів райдержадміністрації та спостережної комісії, забезпечує їх проведення, оформлення протокольних документів, організовує виконання прийнятих рішень, узагальнює результати  їх виконання і вносить відповідні пропозиції з питань роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, діяльності правоохоронних органів, прикордонної служби.

Ø Бере участь у нарадах, засіданнях, інших заходах райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих органів, прикордонної служби з питань забезпечення законності, правопорядку та охорони державного кордону, координації зусиль, проведення аналізу та уточнення заходів з профілактики правопорушень.

Ø Взаємодіє з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями з питань організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону,  діяльності правоохоронних органів, прикордонної служби.

Ø Здійснює комплекс організаційно-практичних і профілактичних заходів щодо дотримання вимог Законів України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про державний кордон України», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

Ø Проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації.