Старосамбірська

районна державна адміністрація

Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно - секретної роботи

Головний спеціаліст - Пальна Сергій Степанович

  Контактний телефон (03238) 21-7-05

  Функціональні обов’язки:

Ø Організація планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної та режимно - секретної роботи.

Ø Проведення збору, узагальнення та аналізу статистичної та іншої інформації з питань мобілізаційної та режимно - секретної роботи .

Ø Організація і координація розробки мобілізаційного плану на особливий період, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району.

Ø Організація розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого функціонування в цих умовах.

Ø Участь в організації підготовки запасного пункту управління до роботи в умовах особливого періоду. 

Ø Участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації і воєнний стан.

Ø Контроль за розробкою і здійсненням заходів щодо нормативного забезпечення населення району в особливий період.

Ø Підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності райдержадміністрації та про хід виконання заходів довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Ø Забезпечення додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

Ø Здійснення заходів щодо охорони державної таємниці:

  • проведення навчання з питань збереження державної таємниці;
  • оформлення, скасування або переоформлення допусків та доступів до державної таємниці на працівників РДА;
  • розробка номенклатури секретних справ;
  • контроль за веденням діловодства, що містить службову інформацію;
  • організація і координація роботи, щодо захисту державної таємниці.

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено