Старосамбірська

районна державна адміністрація

Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи

Головний спеціаліст - Ляхович Надія Богданівна

  Контактний телефон (03238) 21-7-05

  Функціональні обов’язки:

Ø Організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами  виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішень дорадчих органів облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

Ø Готує проекти розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень дорадчих органів райдержадміністрації (штабів, комісій, робочих груп, нарад тощо) з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

Ø Готує документи для проведення нарад, засідань дорадчих органів райдержадміністрації, забезпечує їх проведення, оформлення протокольних документів, організовує виконання прийнятих рішень, узагальнює результати їх виконання і вносить відповідні пропозиції з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

Ø Бере участь у нарадах, засіданнях, інших заходах райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, військкомату, військових підрозділів при обговоренні оборонних та мобілізаційних питань.

Ø Організовує планування, розроблення і проведення заходів з оборонної та мобілізаційної роботи. 

Ø Проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з питань оборонної та мобілізаційної роботи, готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації.

Ø Приймає участь в організації наукового, інформаційного і методичного забезпечення з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Ø Організовує планування, розроблення і проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення управління Старосамбірським районом на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

Ø Розробляє проекти мобілізаційних планів, довгострокових річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

Ø Подає пропозиції щодо участі в організації управління державою в особливий період.

Ø Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців.

Ø Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.

Ø Вживає заходів до виконання підприємствами, установами, організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених мобілізаційних договорів (контрактів).

Ø Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.

Ø Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, установах та організаціях.

Ø Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності райдержадміністрації та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Ø Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Ø Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого їх функціонування на території Старосамбірського району в умовах особливого періоду.

Ø Бере участь в організації підготовки запасних пунктів управління для роботи в умовах особливого періоду.  

Ø Організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, господарства району та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Ø Забезпечує роботу з питань режимно-секретної роботи районної державної адміністрації.

Ø Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

Ø Організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Ø Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.               

Ø Сприяє у підготовці та проведенні призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом.

Ø Виконує завдання територіальної оборони на території району, організовує та здійснює заходи щодо їх забезпечення спільно з районним військовим комісаром.

Ø Робота головного спеціаліста здійснюється з дотриманням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань, головний спеціаліст повинен мати відповідний допуск до державної таємниці.

Ø Виконує інші функції, передбачені законодавством.