Старосамбірська

районна державна адміністрація

Провідний спеціаліст з питань запобігання і протидії корупції

Провідний спеціаліст - Ванівська Христина Володимирівна

   Контактний телефон (03238) 21-4-59

  Функціональні обов’язки:  

Ø Здійснює підготовку, забезпечення та контроль за виконанням заходів щодо запобігання корупції. 

Ø Забезпечує надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

Ø Бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері. 

Ø Здійснює проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. 

Ø Проводить перевірку фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. 

Ø Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

    Провідний спеціаліст з питань запобігання і протидії корупції відповідно до покладених на нього завдань: 

Ø Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням. 

Ø Надає структурним підрозділам райдержадміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. 

Ø Проводить навчання та ознайомлення з антикорупційним законодавством працівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Ø Здійснює візування та ревізію внутрішніх документів на відповідність антикорупційному законодавству. 

Ø Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків. 

Ø У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції. 

Ø Веде розділ «Протидія корупції» на офіційному сайті Старосамбірської райдержадміністрації. 

Ø Веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Ø Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень. 

Ø Втручання у діяльність провідного спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції апарату райдержадміністрації під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.