Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про стан виконання заходів з питань запобігання і протидії корупції у Старосамбірському районі

 З метою реалізації державної політики з питань запобігання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 14.01.2016 №6/01-04 «Про затвердження заходів із запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації на 2016 рік» в райдержадміністрації проводилась відповідна робота.

Згідно плану роботи райдержадміністрації проводились заходи, спрямовані на дотримання державними службовцями районної державної адміністрації норм та вимог антикорупційного законодавства.

Контроль за роботою із зниження рівня корупції, перш за все у зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема у правоохоронній, медичній, земельній, податковій сферах та державної служби здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Юридичним сектором  апарату районної державної адміністрації та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації  постійно здійснюється аналіз проектів розпоряджень та інших нормативно-правових актів  райдержадміністрацій в частині відповідності антикорупційному законодавству. За результатами аналізу вживаються відповідні заходи щодо удосконалення механізму відомчого контролю, прозорого формування й ухвалення управлінських рішень.

У зв’язку із вступом в дію Закону України «Про запобігання корупції» 26.04.2015 року до державних службовців під розписку доведені Попередження про обмеження встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Державних службовців зобов’язано письмово повідомляти голову райдержадміністрації про близьких працюючих родичів в Старосамбірській райдержадміністрації для уникнення конфлікту інтересів при виконанні поставлених завдань.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» проводяться спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органу місцевого самоврядування. У 2015 році проведено 4 спеціальні перевірки, за результатами яких призначено голову райдержадміністрації, першого заступника та заступника начальника фінансового управління райдержадміністрації.

З метою посилення роботи щодо запобігання проявам корупції, розпорядженням голови райдержадміністрації затверджений перелік посад державних службовців райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

Для формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції, з метою відкритості і гласності у проведенні антикорупційних заходів, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації систематично проводиться роботи з висвітлення питань протидії корупції та новин антикорупційного законодавства на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в категорії «Інформаційні ресурси» підкатегорії «Протидія корупції». Зокрема, в 2015 році на офіційному веб-сайті розміщено 13 статтей на антикорупційну тематику. У першому півріччі 2016 року розміщено 10 статтей.

З метою здійснення  заходів щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень при райдержадміністрації функціонує телефонна лінія «Стоп корупції» за номером 21-705  та гаряча телефонна лінія за номером 21-206, за якими громадянам при зверненні надаються конкретні поради щодо уникнення втягування в корупцію та фіксуються скарги на корупційні діяння в органах державної влади. Повідомлень про корупційні дії державних службовців у 2015 році через вищезазначені комунікації не надходило.

Протягом 2015 року та І півріччі 2016 року проводилися навчання щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства та заходи щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством. Зокрема, 10.03.2015 відбулася апаратна нарада, на якій було розглянуто питання про початок перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» та фінансового контролю. 31.03.2015 проведено навчання-семінар для сільських, селищних, міських голів на тему «Закон України «Про запобігання корупції» як основа реформування системи запобігання корупції в Україні». 15.05.2015 головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації проведено навчання для працівників управління соціального захисту населення райдержадміністрації з метою роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції». 23.02.2016 головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації проведено навчання-семінар для сільських, селищних, міських голів на тему «Про порядок заповнення та подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». 31.05.2016 для працівників органів місцевого самоврядування району проведено навчання-семінар на тему «Ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів».

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації двічі протягом І півріччя 2016 року було проведено наради з керівниками та бухгалтерами сільськогосподарських підприємств з питань виплати орендної плати за земельні паї та укладенню договорів оренди на земельні паї.

На постійному контролі голови райдержадміністрації знаходиться питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», у відповідності до якого протягом 2015 року райдержадміністрацією розглянуто 42 запити на інформацію (33 – від фізичних осіб, 4 – від юридичних, 4 – від об’єднань громадян, 1 – від підприємця). На запитувану інформацію була надана відповідь згідно чинного законодавства.

За звітний період головою райдержадміністрації було прийнято 456 розпоряджень відповідно до чинного законодавства, які оприлюдненні на веб-сайті райдержадміністрації.

У райдержадміністрації відпрацьована система прийому на державну службу через оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, складання письмового іспиту, згідно затверджених переліків питань та сформованих білетів з урахуванням особливостей функціональних обов’язків, проведення співбесід з претендентами. Забезпечується відповідно до законодавства проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». У 2015 році прийнято 5 осіб :

-                     3 (три) особи призначено за результатами спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб які претендують на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави (голова РДА, перший заступник голови РДА, заступник голови РДА);

-                     1 (одна) особа шляхом конкурсного відбору за результатами спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб які претендують на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави;

-                     1 (одна) особа за результатами стажування в порядку переведення з управління соціального захисту населення   райдержадміністрації.

Підвищили кваліфікацію 18 державних службовці з числа працівників районної державної адміністрації. Під час навчань також обговорювалося питання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства.

З метою дотримання вимог статті 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» всі державні службовці своєчасно задекларували свої доходи за 2015 рік, декларації голови та його заступників оприлюдненні на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в категорії «Інформаційні ресурси» підкатегорії «Декларації». Відповідно п.2 ст.45 Закону України "Про запобігання корупції" 6 особам, які звільнилися з роботи в Старосамбірській районній державній адміністрації у 2015 році, були надіслані повідомлення про зобов'язання щодо подання за своїм останнім місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

Для недопущення порушення законодавства у сфері бюджетних коштів районною державною адміністрацією постійно здійснюється робота з зазначеного питання. Для проведення громадського моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони здоров’я, а також коштів обласного та районного бюджетів, виділених на виконання відповідних районних програм, інформація про перелік та виконання заходів  цільових програм Старосамбірського району розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Зокрема, у 2015 році з урахуванням змін з обласного бюджету передбачалося профінансувати 11 цільових програм на суму 2249,9 тис.грн. З них профінансовано 4 цільових програми на суму 799,2 тис.грн. З районного бюджету було заплановано профінансувати у 2015 році 24 цільових програми на суму 1918,6 тис.грн. З них профінансовано 15 програм на суму 1207,9 тис.грн.

З метою зменшення контактів заявників адмінпослуг із посадовими особами виконавчої влади, а також зменшення виникнення ризиків корупційних схем, в структурі райдержадміністрації з 1 січня 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг. На офіційному веб-сайті Старосамбірської райдержадміністрації створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», в якому розміщується графік роботи Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації, інформація щодо адміністративних та дозвільних послуг, які надаються через Центр та дозвільний центр, а також бланки заяв та інших необхідних документів для отримання цих послуг. Оновлення даних відбувається при внесенні змін до законодавчих актів та документів, що регламентують діяльність Центру. Забезпечено прозорість надання адміністративних послуг органів виконавчої влади за допомогою електронної системи надання адміністративних послуг «Галерея послуг Львівської області» та створено для громадян Інтернет портал для звернення до адміністраторів за консультаціями чи послугами в електронному вигляді, а також надано можливість заявнику стежити за історією його звернення на всіх етапах проходження.

За порушення вимог чинного антикорупційного законодавства цього року державні службовці районної державної адміністрації не притягалися.

Відповідно до інформації заступника керівника Самбірської місцевої прокуратури, молодшого радника юстиції Гавриляка Т.М., з метою забезпечення належних та результативних заходів по протидії корупції, 01.02.2016 за участю правоохоронних органів Старосамбірського району, в прокуратурі району проведено координаційну нараду, на якій прийнято ряд заходів щодо активізації роботи правоохоронних органів району по боротьбі з корупцією. На виконання розроблених заходів прокуратурою району проведено перевірку додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади району. В ході перевірки фактів вчинення корупційних діянь працівниками органів місцевого самоврядування не виявлено.

Також проведено перевірку додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо раціонального використання, відтворення та охорони лісових ресурсів в діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» та ДП «Старосамбірське ЛМГ». В ході перевірки встановлено факт зловживання службовою особою Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» покладеними на нього службовими обов’язками. За даним фактом прокуратурою району зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

 Прокуратурою району в інтересах держави з метою відшкодування шкоди, заподіяної даним правопорушенням, заявлено позовну заяву до винної посадової особи на суму 363 тис.грн.

Упродовж січня-травня 2016 року Самбірською місцевою прокуратурою складено 2 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією відносно 2 депутатів Старосамбірської міської ради Львівської області, які під час проведення 55 сесії VI демократичного скликання Старосамбірської міської ради Львівської області не повідомили у встановленому законом випадку та порядку про наявність реального конфлікту інтересів перед та під час прийняття рішення «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у м.Старий Самбір» у кварталі забудови для учасників АТО.

Крім цього, вказане виражалося у розгляді депутатами своїх заяв та заяв близьких родичів про виділення останнім земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд м.Старий Самбір у кварталі забудови для учасників АТО під час проведення сесії Старосамбірської міської ради Львівської області 8 липня 2015 року, чим порушили вимоги п.1 ч.2 ст.35 Закону «Про запобігання корупції», тобто вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.1 і 2 ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прокурором Самбірської місцевої прокуратури взято участь в 2 судових засіданнях за аналогічними факторами щодо вчинення депутатами VI демократичного скликання Старосамбірської міської ради Львівської області адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

На даний час відносно 3 депутатів Старосамбірським районним судом прийнято рішення, яким визнано винними та накладено стягнення у вигляді штрафу, відносно 2 депутатів справа перебуває на розгляді в суді.

З метою запобігання та протидії корупції, а також виявлення службових злочинів на території району, за інформацією начальника Старосамбірського відділення поліції Самбірського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Чекаса Р.О., протягом 2015 року сектором державної служби боротьби з економічною злочинністю Старосамбірського РВ УМВС України у Львівській області виявлено 13 кримінально-карних діянь, зокрема 7 злочинів за ознаками ст.366 (службове підроблення) та 6 за ознаками ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На території Старосамбірського району протягом 2015 року вищезгаданим підрозділом складено 11 адміністративних протоколів за ознаками ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю).

Питання запобігання корупції перебували і надалі перебуватимуть на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено