Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №247/01-04 від 06.08.2015 року

Про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції у Старосамбірському районі

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», рішення Колегії Старосамбірської райдержадміністрації від 21.07.2015 №25/01-19 «Про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції у Старосамбірському районі»:

 

1. Керівнику апарату райдержадміністрації Году М.М., керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сільським, селищним, міським головам:

1.1. Забезпечити ознайомлення під розписку претендентів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з обмеженнями щодо прийняття на держслужбу та службу в органах місцевого самоврядування, її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу»,«Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про запобігання корупції».

1.2. Забезпечити ознайомлення під розписку претендентів на посади керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, з обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».

1.3. Здійснювати постійний контроль за додержанням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

1.4. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб, вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов'язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

1.5. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради, тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

1.6. Вживати відповідних заходи щодо виконання вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції", попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов'язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

1.7. Вживати заходи щодо недопущення отримання державними службовцями від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

1.8. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні закупівель та наданні послуг з метою недопущення їх нецільового використання і розтрат, розтрати майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем.

2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Карпінській І.М.:

2.1. Надавати консультаційно-методичну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.2. Інформувати голову райдержадміністрації та правоохоронні органи, відповідно до їх компетенції, в установленому порядку, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, а також, ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2.3. Повідомляти громадськість і спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень з боку державних службовців, органів місцевого самоврядування.

2.4. Проводити семінари з питань запобігання корупції, з метою поглиблення знань, необхідних для виконання завдань, у сфері антикорупційного законодавства.

3.Завідувачу сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації Сольчаник О.Т.:

3.1. Забезпечити здійснення при прийнятті на роботу спеціальної перевірки та перевірки по очищенню влади щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.2. Забезпечити подання керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації інформації про працюючих близьких осіб.

3.3. Направляти працівників, згідно із визначеною потребою, на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

4. Завідувачу сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Галевичу М.В., головному спеціалісту  сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Дяченку А.Є., головному спеціалісту сектору контролю апарату райдержадміністрації Ляхович Л.М. вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також, окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно із законами України "Про звернення громадян" та "Про доступ до публічної інформації".

5. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Карпінській І.М., головному спеціалісту сектору контролю апарату райдержадміністрації Ляхович Л.М. забезпечувати розгляд пропозицій, скарг і звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

6. Завідувачу сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Галевичу М.В. розміщувати проекти нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення невідкладно, але не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття, на офіційному веб- сайті райдержадміністрації відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України "Про запобігання корупції".

7. Керівнику апарату райдержадміністрації Году М.М., завідувачу юридичного сектору апарату райдержадміністрації Хітчаку В.І., головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Карпінській І.М.:

7.1. Проводити експертизу нормативно-правових актів, що визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

7.2. Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів на закупівлі за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення технічної документації, оренди, відведення, надання у власність земельних ділянок, нерухомих об'єктів тощо.

8. Начальнику відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Титар С.В. здійснювати комплекс організаційних та практичних заходів з метою удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.

9. Рекомендувати Старосамбірському РВ ГУМВС України у Львівській області Страшівському В.С. в установленому законом порядку:

9.1. Провести перевірки додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та в діяльності ДП «Старосамбірське ЛМГ», Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс» при здійсненні діяльності, пов’язаної з рубкою, охороною лісу та відпуском деревини.

9.2. Провести перевірку додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності сільських, селищних, міських рад району.

10.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Жука І.В.Голова                                                                                           М.В. Цепенда             

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено