Старосамбірська

районна державна адміністрація

Щодо виконання заходів з питань запобігання і протидії корупції у Старосамбірському районі у 2014 році

На виконання Указу Президента України від 21.10.2011 №1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 27.02.2012 №125/0/5-12, з метою зменшення рівня корупції в районі, розпорядженням голови райдержадміністрації щорічно затверджуються заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Зокрема, на 2014 рік такі заходи затверджено розпорядженням Старосамбірської районної державної адміністрації від 05.05.2014 №131/01-04.

 

На виконання затверджених заходів у 2014 році відповідальними працівниками кадрових служб апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації під розписку ознайомлено державних службовців райдержадміністрації із Загальними Правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління держслужби України. 27 червня 2014 року проведено нараду із персоналом, на якій розглянуто питання щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, повторно розяснено положення Закону про обмеження отримання подарунків. До державних службовців під розписку, із внесенням до особових справ, на початку року доведені Попередження про обмеження встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», повязані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводяться спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органу місцевого самоврядування. У 2014 році проведено 3 спеціальні перевірки, за результатами яких призначено голову райдержадміністрації, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців не проводилися. 1 серпня 2014 року була проведена реорганізація та оптимізація структури райдержадміністрації, внаслідок чого скорочено 10% посад згідно штатних розписів.

На виконання статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» державними службовцями райдержадміністрації до 1 квітня 2014 року подано 122 декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2013 рік. Декларації керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації оприлюднені у ЗМІ та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

З метою здійснення  заходів щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень при райдержадміністрації функціонує телефонна лінія «Стоп корупції» за номером 21-705  та гаряча телефонна лінія за номером 21-206, за якими громадянам при зверненні надаються конкретні поради щодо уникнення втягування в корупцію та фіксуються скарги на корупційні діяння в органах державної влади. Повідомлення про корупційні дії державних службовців за звітній період через вищезазначені комунікації не надходило.

З метою забезпечення умов доступу до інформації про діяльність райдержадміністрації для фізичних та юридичних осіб  і громадських об’єднань, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в категорії «Інформаційні ресурси» підкатегорії «Документи» оприлюднюються рішення Колегії, доручення та розпорядження райдержадміністрації. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності РДА на офіційному веб-сайті ведеться облік публічної інформації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 №828 щорічно складається графік підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції шляхом участі у короткотермінових курсах у Львівському регіональному інституті державного управління. Зокрема, 16-17 вересня 2014 року головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації брала участь у короткотерміновому семінарі на тему «Запобігання та протидія корупції на державній службі. Конфлікт інтересів». Для забезпечення інформування громадськості про заходи щодо зниження рівня корупції, працівники управління юстиції систематично проводять виступи в засобах масової інформації щодо висвітлення питань протидії корупції, а саме на тему:

16.01.2014 – «Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування»;

03.02.2014 – «Види та ознаки корупційних діянь»;

14.03.2014 – «Корупційні ризики в діяльності державних службовців»;

11.04.2014 – «Звільнення у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення»;

19.05.2014 – «Корупційні правопорушення»;

16.06.2014 – «Конфлікт інтересів»;                             

10.07.2014 – «Роз’яснення норм Закону України від 13.05.2014 №1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»;

22.08.2014 – «Заходи, спрямовані на запобігання і протидії корупції».

Для проведення громадського моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони здоров’я, а також коштів обласного та районного бюджетів, виділених на виконання відповідних районних програм, інформація про перелік та виконання заходів  цільових програм Старосамбірського району розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Зокрема, у 2014 році з обласного та районного бюджетів передбачалося профінансувати 10 цільових програм загальною сумою 1 423 900 грн. Реально профінансовано 8 цільових програм за кошти районного бюджету на суму 877 004,1 грн. та 2 цільові програми за кошти обласного бюджету на суму 370 000 грн.

З метою зменшення контактів заявників адмінпослуг із посадовими особами виконавчої влади, а також зменшення виникнення ризиків корупційних схем, в структурі райдержадміністрації з 1 січня 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг. На офіційному веб-сайті Старосамбірської райдержадміністрації створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», в якому розміщується графік роботи Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації, інформація щодо адміністративних та дозвільних послуг, які надаються через Центр та дозвільний центр, а також бланки заяв та інших необхідних документів для отримання цих послуг. Оновлення даних відбувається при внесенні змін до законодавчих актів та документів, що регламентують діяльність Центру. Розпорядженням Старосамбірської райдержадміністрації від 11 грудня 2013 року  488/01-04 затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації. На кожну адміністративну послугу розроблено інформаційну картку, в якій зазначено назву адміністративної послуги, суб’єкт надання даної послуги, термін надання послуги, вартість послуги згідно чинних нормативних актів, перелік необхідних документів для надання послуги та інше. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації, інформаційні та технологічні картки на кожну послугу, форми заяв та інших необхідних документів для отримання адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Адміністративні послуги».

Крім цього, діє єдине вікно надання послуг в районному відділенні Пенсійного Фонду, управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, Старосамбірському відділенні Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції.

Щороку на засіданнях Колегії Старосамбірської районної державної адміністрації розглядається питання про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції у Старосамбірському районі. Зокрема, 8 липня 2014 року проведено засідання Колегії Старосамбірської районної державної адміністрації, на якому розглядалося дане питання. За наслідками Колегії прийнято відповідне рішення та розпорядження райдержадміністрації від 10 липня 2014 року №221/01-04 «Про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції у Старосамбірському районі». Дане розпорядження опубліковане на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

За інформацією в.о. начальника Старосамбірського РВ УМВС України у Львівській області Страшівського В.С., на виконання даного розпорядження, у 2014 році було проведено ряд перевірок щодо виявлення фактів порушень дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та виявлення корупції». За результатами вжитих заходів таких порушень виявлено не було. Однак, під час проведення перевірок були виявлені порушення діючого законодавства, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження. Зокрема, виявлено 10 порушень діючого законодавства, вчинених посадовими особами підприємств, установ і організацій, з яких 7 скеровано на розгляд суду, та 8 порушень законодавства, вчинених посадовими особами органів місцевого самоврядування, з яких 6 скеровано на розгляд суду. У незакінчених кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.

За інформацією прокурора Старосамбірського району, радника юстиції Лупака І.В. прокуратурою Старосамбірського району у 2014 році проведено низку перевірок дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Зокрема, на виконання постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Старосамбірського району від 31.01.2014 року та постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Старосамбірського району від 25.07.2014 року, прокуратурою району проведено перевірку дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та виявлення корупції», іншого законодавства щодо раціонального використання, відтворення та охорони лісових ресурсів в діяльності Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» та ДП «Старосамбірське ЛМГ». За результатами перевірки прокуратурою району посадовим особам зазначених підприємств внесено 2 подання, які розглянуті та задоволені, до відповідальності притягнуто 23 посадові особи, з них 10 – посадових осіб органів контролю, відшкодовано коштів на суму 110 тис.грн., з них до бюджету – на суму 110 тис.грн. В Старосамбірському ДЛГП «Галсільліс» виявлено порушення з боку окремих працівників лісництва під час організації та проведення суцільно-санітарної (лісовідновної) рубки. З метою усунення виявлених порушень 16.09.2014 року прокуратурою району зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №42014140320000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального Кодексу України. Сума спричинених збитків становить 518 541,11 грн.

Одночасно, прокуратурою району перевірено стан додержання вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про місцеве самоврядування» органами місцевого самоврядування району при прийнятті ними рішень у сфері земельних відносин. Під час перевірки встановлено низку порушень земельного законодавства, допущених сільськими радами району, при розпорядженні землями комунальної власності. З метою усунення виявлених порушень прокуратурою району внесено 8 подань, які розглянуті та задоволені, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено