Старосамбірська

районна державна адміністрація

ЗУ Про вибори депутатів місцевих рад

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

          Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
           Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
                     селищних, міських голів  

            { Із змінами, внесеними згідно із Законом
              N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010

Цей Закон  визначає  основні  засади,  організацію  і порядок
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної  Республіки
Крим,  обласних,  районних, міських, районних у містах, сільських,
селищних рад (далі - депутати)  та  сільських,  селищних,  міських
голів.

Повний текст Закону див. на:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2487-17

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено