Старосамбірська

районна державна адміністрація

«Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Запровадження 12- річної загальної середньої осві

6 липня 2010 року видана Постанова Верховної Ради №2441 «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Запровадження 12- річної загальної середньої освіти в Україні» проблеми і шляхи її подолання» якою рекомендовано:

1. Верховній Раді України:
1) продовжити роботу щодо вдосконалення законодавчого регулювання загальної середньої освіти, забезпечивши її доступність, повноту і безоплатність, внутрішню економічну ефективність, відповідність новим умовам виробництва і ринку праці, внесення в освітню політику держави виважених коректив, адекватних сучасним реаліям і світовим тенденціям; 
2) забезпечити внесення змін до законів України "Про загальну середню освіту" у частині встановлення 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та "Про дошкільну освіту" у частині запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку; 
3) передбачити в бюджеті 2011 року і бюджетах на наступні роки виділення фінансових ресурсів на стовідсоткове забезпечення гарантій держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", та на друкування підручників. 
 2. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:       1) забезпечити функціонування повноцінної мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення. Відновити роботу тимчасово закритих дошкільних навчальних закладів. Створити умови для збільшення показників охоплення дошкільною освітою із запровадженням обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку;      2) вжити заходів щодо формування гнучкої мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості на основі аналізу демографічної ситуації. Не допускати необґрунтованої ліквідації та закриття навчальних закладів. Забезпечити функціонування у кожному населеному пункті, де є діти шкільного віку, початкової школи. Здійснювати проведення капітальних і поточних ремонтів шкільних приміщень. Вжити заходів щодо належного водо- та газопостачання навчальних закладів; упроваджувати енергозберігаючі технології;  оснащувати їх лічильниками води, природного газу, теплової енергії та приладами регулювання електроспоживання;      3) забезпечити належне технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів, модернізацію технологічного обладнання харчових блоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Проводити комплектування навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами та забезпечувати житлом молодих учителів;      4) при формуванні бюджетів на 2011 рік та на наступні роки передбачити кошти на фінансування регіональних програм розвитку дошкільної освіти; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної  доступності, до місць навчання, роботи і додому; комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів та стовідсоткового підключення шкіл до мережі Інтернет.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено