Старосамбірська

районна державна адміністрація

"Про здійснення державних закупівель"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

           Про внесення змін до статті 2 Закону України
              "Про здійснення державних закупівель"
                щодо закупівель товарів та послуг
          у сфері природних монополій та суміжних ринків

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.283 )
 

    

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести до статті 2 акону України "Про здійснення державних  закупівель" (2289-17) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548) такі зміни:      1) частину третю доповнити абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

     "електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;      природний і нафтовий газ та послуги з  його  транспортування, розподілу та постачання;      теплова енергія, її постачання та транспортування;      послуги з   централізованого   опалення,   водопостачання  та
водовідведення";

     2) у частині четвертій:

     в абзаці третьому слова "природний і нафтовий газ та  послуги
з його транспортування, розподілу та постачання" виключити;

     абзаци шостий і сьомий виключити;

     в абзаці  восьмому  слова "централізоване постачання теплової
енергії" виключити.

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 11 січня 2011 року
          N 2900-VI  

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено