Старосамбірська

районна державна адміністрація

П О С Т А Н О В А від 26 жовтня 2011 р. N 1080

                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 жовтня 2011 р. N 1080
                               Київ

             Про внесення змін до Порядку реєстрації,
            перереєстрації та ведення обліку громадян,
                які шукають роботу, і безробітних
 

   

  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до   Порядку  реєстрації,  перереєстрації  та  ведення
обліку громадян,  які шукають роботу, і безробітних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р.  N 219
( 219-2007-п ) (Офіційний вісник України,  2007 р., N 12, ст. 437;
2008 р.,  N 53,  ст.  1772; 2009 р., N 15, ст. 472; 2011 р., N 39,
ст. 1607, N 61, ст. 2435), такі зміни:

     пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

     "У разі звернення особи до центру  зайнятості  незалежно  від
реєстрації  місця  проживання  чи місця перебування рішення про її
реєстрацію як такої,  що шукає  роботу,  та  надання  (поновлення)
статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої
особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої,  що шукає
роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості.";

     підпункт 1 пункту 20 після абзацу дев'ятого  доповнити  новим
абзацом такого змісту:

     "подання до центру зайнятості  письмової  заяви  про  бажання
особи отримувати послуги  державної  служби  зайнятості  в  іншому
центрі  зайнятості;".

     У зв'язку  з  цим  абзаци  десятий  -  вісімнадцятий  вважати
відповідно абзацами одинадцятим - дев'ятнадцятим.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 26    

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено