Старосамбірська

районна державна адміністрація

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 5 жовтня 2011 р. N 947-р

                                  
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                   від 5 жовтня 2011 р. N 947-р
                               Київ

                    Про затвердження переліку 
          платних адміністративних послуг, що надаються
          Державною архітектурно-будівельною інспекцією
                  та її територіальними органами
 

     
Затвердити перелік  платних   адміністративних   послуг,   що

надаються  Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією  та  її

територіальними органами, згідно з додатком.

      Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

     Інд. 70 
 

                                         Додаток 
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України
                               від 5 жовтня 2011 р. N 947-р

                             ПЕРЕЛІК 
          платних адміністративних послуг, які надаються
          Державною архітектурно-будівельною інспекцією
                  та її територіальними органами
 

------------------------------------------------------------------
|      Найменування послуги      | Нормативно-правовий акт, яким |
|                                |  встановлено розмір плати за  |
|                                |        надання послуги        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1. Видача ліцензії на           |постанова Кабінету Міністрів   |
|провадження господарської       |України від 29 листопада       |
|діяльності, пов'язаної із       |2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) |
|створенням об'єктів архітектури |(Офіційний вісник України,     |
|                                |2000 р., N 48, ст. 2093;       |
|                                |2010 р., N 17, ст. 776)        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Видача копії ліцензії на     |                               |
|провадження господарської       |                               |
|діяльності, пов'язаної із       |                               |
|створенням об'єктів архітектури*|                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Переоформлення ліцензії на   |                               |
|провадження господарської       |                               |
|діяльності, пов'язаної із       |                               |
|створенням об'єктів архітектури*|                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4. Видача дубліката ліцензії на |                               |
|провадження господарської       |                               |
|діяльності, пов'язаної із       |                               |
|створенням об'єктів архітектури*|                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5. Видача сертифіката у разі    |постанова Кабінету Міністрів   |
|прийняття в експлуатацію        |України від 13 квітня 2011 р.  |
|закінченого будівництвом об'єкта|N 461 ( 461-2011-п ) (Офіційний|
|                                |вісник України, 2011 р., N 32, |
|                                |ст. 1359)                      |
------------------------------------------------------------------ 

_______________ 
     * Розмір плати встановлений Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
      

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено