Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПОСТАНОВА від 23 березня 2011 р. № 295

Про внесення змін до Положення про
порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

  ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
1. Абзац перший пункту 6 доповнити реченням такого змісту: “У разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою попередній власник (співвласник) такого житла (житлового приміщення), якому призначена субсидія, зобов’язаний повідомити про це у десятиденний строк органи праці та соціального захисту населення.”.2. У пункті 20:доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:“у разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована на перше число місяця, з якого призначена субсидія, — з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;”.У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — десятим;абзац восьмий після слова “відомостями” доповнити словами “або неповідомлення громадянином про набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована”.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено