Старосамбірська

районна державна адміністрація

Підвищуватимуть кваліфікацію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                від 17 листопада 2010 р. N 2112-р
                               Київ

              Деякі питання підвищення кваліфікації
                 керівних працівників і фахівців
            з питань контролю органів виконавчої влади
               та органів місцевого самоврядування

 1. Головному управлінню  державної  служби  разом  з  МОН  та
іншими  органами,  на  які  поширюється  дія  Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу  в  органах  місцевого
самоврядування" (   2493-14  )  і  яким  підпорядковані  навчальні
заклади,  що відповідно до законодавства мають  право  на  надання
освітніх  послуг  з підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб  місцевого  самоврядування,  забезпечити  до  кінця
2010 року   розроблення   та  погодження  зазначеними  навчальними
закладами професійних  програм  підвищення  кваліфікації  керівних
працівників та фахівців з питань контролю.

     2. Міністерствам,   іншим  центральним  та  місцевим  органам
виконавчої влади забезпечити:

     до кінця 2010 року підвищення кваліфікації (крім навчання  за
професійними    програмами   підвищення   кваліфікації)   керівних
працівників та фахівців з питань контролю відповідно до вимог та в
порядку, визначеному  постановами  Кабінету  Міністрів України від
7 липня 2010 р.  N 564 ( 564-2010-п ) "Про затвердження  Положення
про систему підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових  осіб  місцевого  самоврядування"
(Офіційний вісник  України,  2010  р.,  N  51,  ст.  1701)  та від
16 грудня  2004  р.  N  1681   (   1681-2004-п   )   "Про   центри
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,   державних
підприємств,  установ  і  організацій"  (Офіційний вісник України,
2004 р., N 51, ст. 3332);

     до кінця першого півріччя  2011  р.  підвищення  кваліфікації
керівних працівників та фахівців з питань контролю за професійними
програмами підвищення  кваліфікації,  розробленими  відповідно  до
пункту 1 цього розпорядження;

     підвищення кваліфікації  керівних  працівників  та фахівців з
питань контролю за відповідними професійними  програмами  протягом
першого  року  роботи  для вперше прийнятих на державну службу,  а
також у разі потреби перед або за результатами чергової атестації,
але не рідше ніж один раз на п'ять років,  а також в інших формах,
передбачених  пунктом  8   Положення   про   систему   підготовки,
перепідготовки  та  підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів   України   від   7   липня   2010   р.  N  564
( 564-2010-п ).

     3. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
Київській  та  Севастопольській міським держадміністраціям,  які є
засновниками  відповідних  центрів  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації   працівників   органів   державної   влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних   підприємств,   установ   і
організацій,  включити  до планів-графіків підвищення кваліфікації
державних  службовців  починаючи  з  другого  півріччя   2011   р.
короткострокові   семінари   з   питань  організації  контролю  та
виконавської дисципліни.

     4. Головному управлінню державної служби під  час  погодження
відповідним    навчальним    закладам   щорічних   планів-графіків
підвищення кваліфікації державних службовців забезпечити  контроль
за  включенням  до  змісту  навчальних програм тематичних постійно
діючих та короткострокових семінарів з питань організації контролю
та виконавської дисципліни.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено