Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №52/01-01 від 15.02.2013

 

Про затвердження Порядку                                 Зареєстровано в Старосамбірському

функціонування Старосамбірської                      районному управлінні юстиції

районної ланки Львівської                                    Львівській області

територіальної підсистеми                                   01.03.2013 року за №4/216

єдиної державної системи                                   Уповноважена особа органу державної

цивільного захисту                                                реєстрації _______________

 

                                                                                                             підпис

 

     Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України від 14 грудня 1999 року №1281-ХІV «Про аварійно-рятувальні служби», від 8 червня 2000 року №1809-ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», від 24 червня 2004 року №1859-IV «Про правові засади цивільного захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 року №1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», від 4 лютого 1999 року №140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та їх наслідків», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2012 року №947/0/5-12 «Про затвердження Порядку функціонування Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»:

1. Затвердити Порядок функціонування Старосамбірської районної ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Сільським, селищним, міським головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, у місячний термін привести власні розпорядчі документи у відповідність до Порядку функціонування Старосамбірської районної ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

3. Сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Галевич М.В.) оприлюднити розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації.

4. Розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації в Старосамбірському районному управлінні юстиції та  офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на в.о.першого заступника голови районної державної адміністрації Стрижака В.О.

Голова                                                                             В.Д.Цегенько

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         розпорядження голови

                                                                                         районної державної адміністрації

                                                                                         15 лютого 2013 року №52/01-01

 

Порядок                                                                          Зареєстровано в Старосамбірському

функціонування Старосамбірської                               районному управлінні юстиції

районної ланки Львівської                                             у Львівській області

територіальної підсистеми                                            01.03.2013 року за №4/216

єдиної державної системи                                             Уповноважена особа органу державної

 цивільного захисту                                                         реєстрації _______________

 

                                                                                                             підпис

 

 Вступна частина

1. Старосамбірська районна ланка Львівської територіальної підсистема єдиної державної системи цивільного захисту (надалі – районна ланка ЄДС ЦЗ) з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру створена та діє згідно з вимогами Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Положення про єдину державну систему з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198, Порядку функціонування Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2012 року №947/0/5-12.

2. Органами управління районної ланки ЄДС ЦЗ є:

районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи з питань цивільного захисту та утворені ними місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (органи управління ланок територіальної підсистеми);

керівні органи (керівники, ради директорів, правління тощо) підприємств, установ та організацій та утворені ними комісії з питань надзвичайних ситуацій.

3. До сил цивільного захисту належать:

сили та засоби, підпорядковані районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування району, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

аварійно-рятувальні служби;

добровільні формування цивільного захисту.

4. Районна ланка ЄДС ЦЗ залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, може функціонувати у режимах:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

5. Режим надзвичайного стану тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану, відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

6. Умови і порядок введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, завдання, порядок взаємодії суб’єктів, що залучаються до виконання завдань цивільного захисту щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зазначених режимах визначаються цим Порядком.

Функціонування районної ланки ЄДС ЦЗ у повсякденному режимі

1. Режим повсякденного функціонування районної ланки  ЄДС ЦЗ встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

2. У повсякденному режимі встановлено наступний порядок діяльності органів управління та сил районної ланки ЄДС ЦЗ:

ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території;

моніторинг обстановки та оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації і можливих її наслідків.

Для виконання цих завдань у районній ланці ЄДС ЦЗ організовано цілодобове чергування чергового в Старосамбірській райдержадміністрації та диспетчера 27 Державної пожежно-рятувальної частини  Головного територіального управління МНС України у Львівській області (надалі – диспетчер 27 ДПРЧ).

3. До чергового райдержадміністрації згідно з затвердженим Регламентом інформаційної взаємодії надходить інформація про поточний стан техногенно-екологічної обстановки, надзвичайні ситуації та некласифіковані події (порушення в роботі систем життєзабезпечення населення, дорожньо-транспортні пригоди, факти загибелі громадян з різних причин, виникнення стихійних природних явищ, аварії та катастрофи тощо) від:

диспетчера 27ДПРЧ;

органів місцевого самоврядування;

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також чергових цих органів;

диспетчерських служб потенційно-небезпечних об’єктів;

чергового Старосамбірського районного відділу головного управління  МВС України у Львівській області;

чергового філії «Старосамбірський райавтодор» Дочірнього підприємства «Львівський облавтодор»;

чергового Швидкої медичної допомоги;

диспетчера Старосамбірського РЕМ ПАТ «Львівобленерго»;

диспетчера філії «Старосамбірське УЕГГ» ПАТ «Львівгаз»;

диспетчера ЦТП №21 м. Старий Самбір ПАТ «Укртелеком».

4. Черговий райдержадміністрації та диспетчер 27 ДПРЧ:

4.1. Постійно обмінюються інформацією.

4.2. Узагальнюють отриману інформацію та готують для керівництва райдержадміністрації письмову доповідь (надають інформацію про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та інші небезпечні події на території району за минулу добу станом на 08.00).

4.3. При отриманні повідомлення про виникнення некласифікованої події, загрозу або виникнення надзвичайної ситуації:

негайно доповідають керівнику структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації та начальнику Служби цивільного захисту у Старосамбірському районі гту мнс України у Львівській області (надалі – СЦЗ гту мнс України у Львівській області) ;

протягом 30 хв. після отримання повідомлення готують письмову доповідь керівництву райдержадміністрації;

в подальшому діють відповідно до вказівок керівника структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації та начальника СЦЗ гту мнс України у Львівській області відповідно та вимог інструкцій.

5. Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації та начальник  СЦЗ гту мнс України у Львівській області:

5.1. Щоденно у встановленому порядку інформують керівництво райдержадміністрації про стан справ на території району (при потребі надають письмово інформацію про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та інші небезпечні події на території району за минулу добу станом на 08.00).

5.2. При отриманні повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації негайно по телефону інформують голову (заступників голови) райдержадміністрації, оперативного чергового ПУ ОДА та надають пропозиції щодо:

необхідності встановлення режиму функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми (підвищеної готовності або надзвичайної ситуації);

введення в дію відповідних планів та залучення сил цивільного захисту.

6. Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації:

6.1. Організовує роботу щодо збору інформації про поточний стан техногенної-екологічної обстановки, надзвичайні ситуації та некласифіковані події (порушення в роботі систем життєзабезпечення населення, дорожньо-транспортні пригоди, факти загибелі громадян з різних причин, виникнення стихійних природних явищ, аварії та катастрофи тощо) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць та надання двічі на добу (за станом на 6.00 та на 18.00) доповідей оперативному черговому ПУ ОДА (виконання цих заходів здійснює черговий райдержадміністрацій);

6.2. При загрозі або виникненні надзвичайної ситуації терміново особисто по телефону інформує про такі факти голову райдержадміністрації та  оперативного чергового ПУ ОДА з наступним підтвердженням інформації письмово, протягом 30 хв. після виникнення.

6.3. У подальшому діє відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації, його заступників та Порядку функціонування відповідної ланки територіальної підсистеми.

7. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів органів виконавчої влади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на об’єктах підпорядкованої галузі терміново особисто по телефону інформують заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків та по телефону і в подальшому письмово, протягом 30 хв., інформують чергового РДА та   27 ДПРЧ гту мнс України у Львівській області.

Функціонування районної ланки ЄДС ЦЗ у режимі підвищеної готовності

1. Режим підвищеної готовності встановлюється тимчасово у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації залежно від прогнозованих наслідків та можливого рівня надзвичайної ситуації в повному обсязі або частково для окремих її ланок.

2. Рішення про встановлення зазначеного режиму функціонування приймає  голова районної державної адміністрації – начальник цивільного захисту району, яке оформляється його наказом.

У режимі підвищеної готовності продовжується виконання заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності.

3. На підставі зазначеного вище наказу керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації через регіональну автоматизовану систему централізованого оповіщення та інші засоби оповіщення та зв’язку:

доводить наказ до визначених у ньому відповідальних виконавців;

проводить оповіщення членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – районна комісія),  а у разі потреби також членів районної евакуаційної комісії.

4. Районна комісія з питань ТЕБ і НС (у разі потреби також районна евакуаційна комісія) приймає рішення про:

формування оперативних груп комісії, структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів управління районної ланки ЄДС ЦЗ        з метою проведення розвідки, виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно-небезпечних об'єктах  і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності в  район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;

запровадження цілодобового чергування членів районної комісії.

5.Черговий РДА та диспетчер 27 ДПРЧ здійснюють збір інформації про розвиток подій та її узагальнення.

6. Керівники структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації та СЦЗ у Старосамбірському районі ГТУ МНС України   у Львівській області:

організують роботу щодо аналізу інформації про розвиток подій та попередньої оцінки оперативної обстановки;

готують та надають голові райдержадміністрації, голові районної комісії з питань ТЕБ і НС, а у разі потреби також голові районної евакуаційної комісії, доповіді про реальну оперативну обстановку на території району та проекти відповідних рішень, організаційних, інформаційних, плануючих та розпорядчих документів;

здійснюють доведення прийнятих рішень (розпоряджень, наказів, вказівок) до виконавців та організовують контроль за їх виконанням;

організовують взаємодію між органами управління районної ланки ЄДС ЦЗ, оперативними групами та силами цивільного захисту, залученими до виконання заходів з запобігання виникненню надзвичайної ситуації, координують їх дії.

Функціонування районної ланки ЄДС ЦЗ у режимі надзвичайної ситуації

1. Рішення про встановлення зазначеного режиму функціонування приймає голова районної державної адміністрацій за пропозицією районної комісії з питань ТЕБ і НС. Це рішення оформляється наказом начальника цивільного захисту району.

У режимі надзвичайної ситуації продовжується виконання заходів, визначених для режиму підвищеної готовності.

2. На підставі зазначеного вище наказу керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації через районну систему централізованого оповіщення та інші засоби оповіщення та зв’язку:

доводить наказ до визначених у ньому відповідальних виконавців.

проводить оповіщення членів районної комісії з питань ТЕБ і НС, а у разі потреби також членів районної евакуаційної комісії.

3. Оперативні групи районної комісії, структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів управління районної ланки ЄДС ЦЗ переміщуються у район виникнення надзвичайної ситуації.

4. Районна комісія з питань ТЕБ і НС:

на підставі інформації оперативних груп, за пропозиціями керівника структурного підрозділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації та начальника СЦЗ у Старосамбірському районі ГТУ МНС України у Львівській області визначає межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для попередньої класифікації та обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

здійснює організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

готує пропозиції щодо залучення матеріально-технічних ресурсів місцевого резерву та використання коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

5. У разі виникнення надзвичайної ситуації голова районної державної адміністрації призначає керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (першого заступника або заступника голови районної державної адміністрації).

6. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. Якщо надзвичайна ситуація сталася:

на режимному об’єкті, який знаходиться у сфері управління відповідного центрального органу виконавчої влади, питання призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вирішується цим органом;

на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки, до прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного персоналу, яка перебуває на зміні.

7. У разі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка за характером та наслідками не потребує спеціального призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, обов’язки такого керівника забезпечує керівник аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків цієї надзвичайної ситуації.

8. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків.

9. Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо:

здійснення заходів з евакуації;

зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації та обмеження доступу населення до такої зони;

залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних служб, а також громадян за їх згодою;

зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки постраждалих.

10. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворює робочий орган – штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (надалі – штаб). Штаб здійснює безпосередню організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Керівництво роботою штабу здійснює керівник структурного підрозділу  з питань цивільного захисту районної державної адміністрації.

До складу штабу входять працівники СЦЗ ГТУ МНС України у Львівській області, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортається і працює, як правило, у районі виникнення надзвичайної ситуації.

На період функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації черговий  РДА і диспетчер 27 ДПРЧ безпосередньо взаємодіють з ним і забезпечують його роботу.

11. Для забезпечення роботи штабу на місці виникнення надзвичайної ситуації силами СЦЗ ГТУ МНС України у Львівській області розгортається рухомий (польовий) пункт управління та забезпечується його робота.

12. Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації оформляється розпорядженням. Підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому порядку після підписання, доведення до виконавців та контроль за їх виконанням здійснюється штабом. Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами господарювання, що знаходяться у зоні надзвичайної ситуації.

13. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації включає аварійно-рятувальні та невідкладні роботи, а також відновні роботи тривалого характеру. Роботи  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводяться цілодобово із залученням всіх наявних сил та спеціальної техніки до їх повного завершення.

14. Аварійно-рятувальні роботи виконуються силами цивільного захисту постійної готовності (підрозділи Оперативно-рятувальної служби та пожежно-рятувальні підрозділи МНС України, аварійно-рятувальні служби, підрозділи  швидкої медичної допомоги, аварійно-технічні бригади підприємств, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення).

15. Невідкладні роботи проводяться з метою створення умов для подальшого проведення відновних робіт, уникнення подальших руйнувань і втрат, відновлення об’єктів життєзабезпечення (електро-, газо-, тепло- та водопостачання) та нормальних умов життєдіяльності населення у постраждалих районах, відновлення: дорожньої інфраструктури; транспортного сполучення між усіма населеними пунктами; міжміських, приміських та міських пасажирських перевезень; покрівель житлових будинків різної форми власності, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту тощо силами підрозділів Оперативно-рятувальної служби та пожежно-рятувальних підрозділів (частин) МНС України, аварійно-технічними бригадами підприємств, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення, комунальних підприємств, підприємств, на балансі яких знаходяться об’єкти, що зазнали негативного впливу наслідків надзвичайної ситуації.

16. Відновні роботи тривалого характеру виконуються при відновленні складних в інженерному відношенні об’єктів житлово-комунального та автодорожнього господарства, протипаводкових споруд у межах населених пунктів, які потребують значних обсягів фінансування та тривалого в часі технологічного циклу. До їх проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання залучаються ліцензовані будівельні організації на договірній основі у порядку, визначеному чинним законодавством.

17. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії.

18. Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи управління, яким підпорядковані такі сили, на підставі звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація, або керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня.

У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем підпорядковуються районній ланці ЄДС ЦЗ.

19. Районна державна адміністрація і органи місцевого самоврядування:

організовують життєзабезпечення населення в зоні надзвичайної ситуації, на маршрутах евакуації і в місцях розміщення евакуйованого населення, за встановленими нормами і нормативами, включаючи забезпечення водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного призначення, лікарськими засобами та комунально-побутовими послугами, а також транспортне та інформаційне забезпечення;

забезпечують стале функціонування об'єктів економіки та життєзабезпечення і надання послуг населенню;

організовують постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території через існуючу мережу спостереження та лабораторного контролю;

інформування вищестоящих органів влади щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію;

оповіщення населення та надання йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися.

20. Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації надає голові районної державної адміністрації пропозицію щодо переведення органів управління і сил цивільного захисту територіальної підсистеми до функціонування у режимі повсякденного функціонування, та в подальшому - звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Матеріальне та фінансове забезпечення  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до їх рівнів потребує залучення матеріальних та фінансових ресурсів.

2. Матеріальне забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій проводиться:

на окремих об’єктах - за рахунок завчасно створених на цих об’єктах резервів матеріально-технічних ресурсів, з наступним відновленням їх запасів  до встановлених норм за рахунок власних коштів, та місцевих резервів матеріально-технічних ресурсів (за потреби);

на адміністративних територіях - за рахунок завчасно створених місцевих резервів матеріально-технічних ресурсів, з їх наступним відновленням  до встановлених норм за рахунок коштів місцевих бюджетів та районного резерву матеріально-технічних ресурсів (за потреби);

на території району -  за рахунок завчасно створеного районного резерву матеріально-технічних ресурсів з його наступним відновленням до встановлених норм за рахунок коштів районного бюджету.

3. Створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів проводиться за рахунок коштів районного бюджету відповідно до затвердженої Програми.

4. Фінансове забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій проводиться за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання, резервного фонду районного бюджету. Використання коштів резервних фондів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” із змінами.

5. Відповідно до рівня надзвичайної ситуації резервні фонди місцевих, обласного та держаного бюджетів залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

об’єктового рівня - власних коштів суб’єктів господарювання та резервних фондів місцевих бюджетів (за потреби);

місцевого рівня - власних коштів суб’єктів господарювання, резервних фондів місцевих бюджетів  та обласного бюджету (за потреби);

регіонального (державного) рівня - власних коштів суб’єктів господарювання, резервних фондів місцевих, обласного та державного бюджетів.

6. Організаційну роботу щодо використання резервного фонду районного бюджету організовує структурний підрозділ з питань цивільного захисту райдержадміністрацій спільно з структурними підрозділами з питань економіки та фінансів.

7. Кошти, виділені на  ліквідацію надзвичайних ситуацій, використовуються для:

проведення пошуково-рятувальних, аварійно-відновних та інших невідкладних робіт з метою усунення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей, що виникла внаслідок цих ситуацій;

надання згідно   із   законодавством   матеріальної  допомоги потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій;

розгортання та  утримання  тимчасових  пунктів  проживання  і харчування потерпілих;

проведення евакуаційних заходів;

забезпечення дій рятувальних та інших  підрозділів  або організацій, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено