Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від20.02.2013 №55/01-01

Про затвердження паспортів

бюджетних програм районного

бюджету на 2013 рік

 

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року  №574/17869:

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм районного бюджету Старосамбірського району на 2013 рік за КФК:

 

010116 «Органи місцевого самоврядування»;

 

070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»;

 

070301 «Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати»;

 

070303 «Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)»;

 

070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

 

070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»;

 

070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти»;

 

070805 « Групи централізованого господарського обслуговування»;

 

070808 « Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»    

 

080101 “Лікарні”;

 

080300 “Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)”;

 

080600 “Фельдшерсько-акушерські пункти”;

 

081004 “Централізовані бухгалтерії”;

 

090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»;

 

091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

 

091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

 

091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

 

091206 «Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів»;

 

091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»;

 

090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги»;

 

090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу»;

 

090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами»;

 

090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги»;

 

090205 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива»;

 

090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»;

 

090208 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива»;

 

090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою»;

 

090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням»;

 

090211 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива»;

 

090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку»;

 

090215 «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги»;

 

090216 «Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу»;

 

090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами»;

 

090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років»;

 

090304 «Допомога при народженні дитини»;

 

090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»;

 

090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»;

 

090307 «Тимчасова державна допомога дітям»;

 

090308 «Допомога при усиновленні дитини»;

 

090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям»;

 

090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»;

 

090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»;

 

090414 «Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення»;

 

091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

 

110201 «Бібліотеки»;

 

110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»;

 

110205 «Школи естетичного виховання дітей»;

 

110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»; 

 

130102 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань”;

 

130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

 

130204 “Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ “Колос”)”;

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

                                

 

 

Голова                                                                                     В.Д.Цегенько

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено