Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 04.02.2013 №16/01-0909

                                                        

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОРУЧЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

              4 лютого 2013 року            Старий Самбір                                №16/01-09


 

З метою дотримання працівниками райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку, раціонального використання робочого часу та організації його обліку:

Керівнику апарату райдержадміністрації,

           керівникам структурних підрозділів

           райдержадміністрації

1. Підготувати наказ про визначення відповідального працівника за ведення табеля обліку робочого часу

Термін:  4 лютого 2013 року

2. Завести прошнуровані та пронумеровані журнали обліку робочого часу для відмітки особистим підписом працівника про час прибуття на робоче місце та час завершення робочого дня.

Відлучення працівників з робочого місця фіксувати в журналі відлучень особистим підписом працівника про час, місце та мету відлучення.

Журнали обліку робочого часу та журнали відлучень зберігаються в приймальні керівника.

Термін: постійно

 

Відповідальним працівникам за ведення табелю

       обліку робочого часу

3. Подавати табелі обліку робочого часу сформовані на підставі журналів обліку робочого часу та затверджені відповідно керівником апарату райдержадміністрації або заступником голови райдержадміністрації один примірник у відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або окремої бухгалтерії структурного підрозділу, другий примірник зберігати у відповідального працівника за ведення табеля обліку робочого часу.

Термін: до 25 числа кожного місяця

 

4. Зміст доручення довести до відома всіх працівників райдержадміністрації.

 

Термін: до 5 лютого 2013 року

 

 

 

Володимир     Цегенько

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено