Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект розпорядження "Про виконання заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції,,,,,,"

                                             ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

_____________________         Старий Самбір                                   __________

 

Про виконання заходів, спрямованих на

запобігання та протидію корупції в

Старосамбірському районі

Відповідно до статті ____________ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії від ____ лютого 2013 року №_____ “Про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Старосамбірському районі»:

1. Роботу  державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів в Старосамбірському  районі щодо дотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визнати задовільною.

2.           Вважати, що основним критерієм оцінки діяльності органів та підрозділів по боротьбі з корупцією є притягнення осіб до адміністративної відповідальності за корупційні діяння.

3. Сільським, селищним, міським головам, керівникам держаних  установ та організацій по кожному випадку притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь, з участю із відповідними юридичними відділами, ініціювати проведення службового розслідування, мета якого, у відповідності до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановити причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, подавати пропозиції щодо: вжиття заходів з недопущення аналогічних випадків в подальшому, скасування прийнятих, внаслідок корупційних діянь, неправомірних нормативно-правових актів (у випадку наявності таких), відновлення прав фізичних та юридичних осіб, які були порушені внаслідок корупційної поведінки державного службовця.

4.           Запровадити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях Колегії райдержадміністрації та місцевих органів влади, а також на нарадах в державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань щодо виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

5.           Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

Голова                                                                                    В.Д.Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено