Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 21.01.2013 №7/01-09

                                                                            

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

 ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

             

            21 січня 2013 року    Старий Самбір                              №7/01-09  

 

Про забезпечення виконання Закону України

«Про надання адміністративних послуг»

 

 

Для забезпечення виконання доручень Президента України від 6 грудня 2012 року №1-1/3280, Прем’єр-міністра України від 14 грудня 2012 №48689/1/1-12, голови Львівської облдержадміністрації від 17 січня 2013 №3/0/6-13 щодо безумовного виконання норм Закону України від 6 вересня 2012 року «Про адміністративні послуги»:

 

Карпінській Л.М., Дяченку А.Є.

1.  Розробити та подати пропозиції щодо організації роботи центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Термін: 1 січня  2014 року

 

 

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходи для зарахування плати за надання адміністративних послуг до Державного бюджету України, або відповідного місцевого бюджету.

Термін: 21 січня 2013 року

3.  Забезпечити в установленому порядку безумовне виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема щодо недопущення вимагання від фізичної, чи юридичної особи, яка звернулась за отриманням адміністративної послуги, документів або інформації, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг, або у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, а також щодо неможливості надання суб’єктами надання адміністративних послуг будь-яких інших платних послуг, крім адміністративних.

                                                                                  Термін: щоквартально

Году М.М.

4. Подати пропозиції щодо вирішення питання виділення робочого кабінету в адміністративному будинку Старосамбірської районної ради для роботи відповідальних працівників.

Термін: 1 лютого 2013 року

 

Яніву А.М., Пальні С.С., .Кедьо С.Й., Павлечко Г.Д., Поповичу В.В., Березовському І.С., Войтіву Ю.Я., Венцику  Б.Р.

 

5. Подати пропозиції до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які будуть надаватися через центр надання адміністративних послуг (згідно з додатком 1) на електронних та паперових носіях.

Термін: 21 січня 2013 року

6. Подати пропозиції щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Термін: 21 січня 2013 року

 

Багряк Н.А

7. Вжити заходи щодо заборони суб’єктам надання адміністративних послуг укладати договори про створення об’єкта права інтелектуальної власності на  замовлення, якщо умовами договору не передбачається повне передання майнових прав інтелектуальної власності на такий об’єкт цим органам.

Термін: 21 січня 2013 року

 

Яніву А.М., Пальні С.С., Кедьо С.Й.

8. Вжити в установленому порядку заходи щодо скасування плати за внесення відомостей до державних реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

Термін: 21 січня 2013 року

 

 

                                                                                                       Володимир  Цегенько

 

 

 

 

 

 

Додаток

до доручення голови

райдержадміністрації

21 січня 2013 року

№7/01-09

 

Пропозиції

до переліку адміністративних послуг

органів виконавчої влади, які будуть

надаватися через центри надання

адміністративних послуг

 

з/п

Найменування адміністративної послуги

Законодавчі акти, відповідно до яких надається адміністративна послуга

Назва суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністра-тивна послуга (платно/без оплати, підстава)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                              М.Год

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено