Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №477/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212111

на 2020 рік

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи рішення сесії Самбірської районної ради від 23.12.2020 року №27 «Про внесення змін до районного бюджету Самбірського району на 2020 рік»

    ЗОБОВ‘ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

Голова           (ПІДПИС)                                                              П. НАЗАР

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
31 грудня 2020 року №477/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0212111
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2111
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0726
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1 530 640,00 гривень, у тому числі загального фонду –1491580,00   гривень та спеціального фонду – 39060,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX, 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №67/01-04 від 20.02.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №117/01-04 від 20.03.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №137/01-04 від 01.04.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №193/01-04 від 07.05.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №275/01-04 від 14.08.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №336/01-04 від 09.10.2020 року «Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 16 вересня 2020 року №310/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету»

Рішення сесії Самбірської районної ради за №27 від 23.12.2020 року «Про внесення змін до районного бюджету Самбірського району на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

1390400

 

1390400

 

2

Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки

20000

 

20000

 

3

Закупівля засобів індивідуального захисту для медичних працівників для боротьби з коронавірусом

81180

 

81180

 

4

Закупівля кисневиїх концентраторів

 

39060,00

39060

Усього

1491580,00

39060,00

1530640,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

805200,00

 

805200,00

 

Усього

805200,00

 

805200,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

660000

 

660000

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

145200

 

145200

 

Оплата електроенергії

Гривень

План використання бюджетних коштів

300000

 

300000

 

Оплата газопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

44000

 

44000

 

Оплата води та водовідведення

Гривень

План використання бюджетних коштів

6200

 

6200

 

Оплата теплопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

80000

 

80000

 

Оплата інших комунальних послуг

Гривень

План використання бюджетних коштів

80000

 

80000

 

Оплата за реєстрацію транспортних засобів

Гривень

План використання бюджетних коштів

75000

 

75000

 

Оплата за будівельні матеріали

Гривень

План використання бюджетних коштів

20000

 

20000

 

Обсяг витрат для придбання засобів індивідуального захисту (комбінезони захисні, респіратори, окуляри)

Гривень

План використання бюджетних коштів

44045

 

44045

 

Обсяг витрат для придбання засобів індивідуального захисту (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски)

Гривень

План використання бюджетних коштів

22135

 

22135

 

Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

Гривень

План використання бюджетних коштів

15000

 

15000

 

Обсяг витрат для закупівлі кисневих концентраторів

Гривень

План використання бюджетних коштів

 

39060

39060

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

15,5

 

15,5

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок

101351,0

 

101351,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

3486,0

 

3486,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

160

 

160

 

Кількість  Гкал теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

33,54

 

33,54

 

Кількість дров м3,усього

од.

Розрахунок

80,97

 

80,97

 

Кількість нових автомобілів, що підлягають реєстрації

од.

Розрахунок

5

 

5

 

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

Од.

Розрахунок

1

 

1

 

Кількість засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом  (комбінезони захисні, респіратори, окуляри)

Од.

Розрахунок

77

 

77

 

Кількість засобів індивідуального захисту одноразового використання для боротьби з коронавірусом (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски)

Од.

Розрахунок

3984

 

3984

 

Кількість засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та інших предметів і обладнання, щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19

Од.

Розрахунок

790

 

790

 

 

Кількість кисневих концентраторів

Од.

Розрахунок

 

2

2

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Розрахунок

6442,00

 

6442,00

 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання

грн.

Розрахунок

2384,92

 

2384,92

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

Розрахунок

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

12,62

 

12,62

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

988

 

988

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

38,81

 

38,81

 

Середня вартість реєстрації 1 автомобіля

грн.

Розрахунок

15000

 

15000

 

Середня вартість будівельних матеріалів для 1 об’єкта, що планується відремонтувати 

Гривень

Розрахунок

20000

 

20000

 

Середня вартість закупівлі засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом (комбінезони захисні, респіратори, окуляри)

Гривень

Розрахунок

572

 

572

 

Середня вартість закупівлі засобів індивідуального захисту одноразового використання для боротьби з коронавірусом (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски)

Гривень

Розрахунок

5,56

 

5,56

 

Середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та інших предметів і обладнання, щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19

Гривень

Розрахунок

48,98

 

48,98

 

Середня вартість закупівлі кисневого концентратора

Гривень

Розрахунок

 

19530

19530

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

55

 

55

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

%

Розрахунок

100

 

100

 

Забезпеченість витрат на реєстрацію автомобілів

%

Розрахунок

100

 

100

 

Забезпеченість витрат на оплату за будівельні матеріали для АЗПСМ с.Стрілки

%

Розрахунок

100

 

100

 

Рівень освоєння коштів для боротьби з коронавірусом

%

Розрахунок

100

 

100

 

Рівень освоєння коштів для закупівлі кисневих концентарорів

%

Розрахунок

 

100

100

                             

 

 

                                                       _________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено