Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №475/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217461

на 2020 рік

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації: від 11 листопада 2020 року №389/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік», від 29 грудня 2020 року від 29 грудня 2020 року №462/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

    ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

Голова            (ПІДПИС)                                         П. НАЗАР

 

м


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старсамбірської райдержадміністрації Львівської області

31 грудня 2020 року №475/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

 

     04056411


             (код за ЄДРПОУ)

3.

0217461
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7461
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

_____
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1168497,00  гривень, у тому числі загального фонду – 1168497,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX ,  

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»,

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №389/01-04 від 11 листопада 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №462/01-04 від 29 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми:  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

 

 № з/п

Завдання

 

1

Проведення аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року.

       

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

6

 

1

Проведення аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року.

1168497,00

0,00

1168497,00

 

Усього

1168497,00

0,00

1168497,00

 

             

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на проведення аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року.

Грн.

кошторис

1168497,00

0,00

1168497,00

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року

одиниць

Перелік об`єктів

3

 

 

3

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість однієї послуги по проведенню аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року.

Грн.

розрахунок

389499,00

 

 

389499,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

Якість забезпечення послуг по проведенню аварійно-відновлюваних робіт за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року.

%

розрахунок

100

 

 

100

 

                                                _________________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено