Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №472/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217322

на 2020 рік

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»,  від 6 лютого 2020 року №610 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року №443/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»»

    ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів», та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

Голова         (ПІДПИС)                                               П. НАЗАР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

31 грудня 2020 року №472/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               _04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0217322
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0443
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 203 390.0 гривень, у тому числі загального фонду 0  гривень та спеціального фонду 203 390.0  гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №610 від 6 лютого 2020 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету старосамбірського району на 2020 рік

Розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації за №402/01-04 від 24.11.2020 р. «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації за №443/01-04 від 18.12.2020 р. «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

Реалізація  Проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради у 2020 році

 

7. Мета бюджетної програми: Покращення умов для надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення  

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Капітальний ремонт приміщення санвузлів поліклінічного відділення КНП СРР Старосамбірської ЦРЛ по вул. Л.Галицького,86 в м.Старий Самбір Львівської області

2

Капітальний ремонт приймального відділення та санпропускника для вагітних КНП СРР "Старосамбірська ЦРЛ" на пл.Ринок,1 в м.Старий Самбір Львівської області

3

Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі та лабораторного корпусу по вул. Міцкевича,17 в м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області

4

Реконструкція покрівлі амбулаторії  загальної практики сімейної медицини за адресою с.Стрілки вул..Шевченка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Капітальний ремонт приміщення санвузлів поліклінічного відділення КНП СРР Старосамбірської ЦРЛ по вул. Л.Галицького,86 в м.Старий Самбір Львівської області

 

86978,00

86978,00

2

Капітальний ремонт приймального відділення та санпропускника для вагітних КНП СРР "Старосамбірська ЦРЛ" на пл.Ринок,1 в м.Старий Самбір Львівської області

 

0

0

Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі та лабораторного корпусу по вул. Міцкевича,17 в м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області

 

86738,00

86738,00

4

Реконструкція покрівлі амбулаторії  загальної практики сімейної медицини за адресою с.Стрілки вул..Шевченка

 

29674,0

29674,0

Усього

 

203 390.0

203 390.0

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Сума коштів виділена на ремонт санвузлів поліклінічного відділення Старосамбірської ЦРЛ

Гривень

Рішення сесії 610 від 06.02.2020

 

86978

86978

 

Сума коштів виділена на ремонт приймального  відділення Старосамбірської ЦРЛ

 

Рішення сесії 610 від 06.02.2020

 

0

0

 

 

Сума коштів виділена на ремонт  покрівлі лабораторного корпусу Добромильської РЛ

 

Рішення сесії 610 від 06.02.2020

 

86738,00

86738,00

 

Сума коштів виділена на ремонт  покрівлі амбулаторії  загальної практики сімейної медицини за адресою с.Стрілки вул.Шевченка

 

Розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації за №402/01-04 від 24.11.2020 р.

 

29674,0

 

29674,0

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість туалетних кімнат заплановано відремонтувати

одиниць

Проєктно-кошторисна документація

 

2

2

 

Кількість розділів  для виконання ремонтних робіт в приймальному відділенні

одиниць

Проєктно-кошторисна документація

 

8

8

 

Кількість  м.кв покрівлі планується відремонтувати

м.кв

Проєктно-кошторисна документація

 

332,0

322,0

 

Кількість  м.кв покрівлі планується відремонтувати

 

Проєктно-кошторисна документація

 

38,4

38,4

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість ремонту 1 туалетної кімнати

гривень

розрахунок

 

43489,00

43489,00

 

Середня вартість 1 розділу робіт приймального відділення

гривень

розрахунок

 

0

0

 

Середня вартість  1 м.кв ремонту покрівлі

гривень

розрахунок

 

261,26

261,26

 

Середня вартість  1 м.кв ремонту покрівлі

гривень

розрахунок

 

772,76

772,76

4

якості

 

 

 

 

 

 

Очікуване виконання робіт  по ремонту санвузлів

%

розрахунок

 

15

15

 

Очікуване виконання робіт  по ремонту приймального відділення

%

розрахунок

 

100

100

 

Очікуване виконання робіт  по ремонту  покрівлі

%

розрахунок

 

100

100

 

Очікуване виконання робіт  по ремонту  покрівлі

%

розрахунок

 

 100

100

 

                                                _________________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено