Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №471/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212151

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 31 березня 2020 року №133/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2020 рік»

   ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я», та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Петрика М .О.

 

Голова                                                 /підпис/                                     П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

31 грудня 2020 року №471/01-04

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця))

 

04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0212151

 (код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2151
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0763
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері охорони здоров’я
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  4 593 060,65 гривень, у тому числі загального фонду –4 593 060,65 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000

00 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №104/01-04 від 13 березня  2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №133/01-04 від 31 березня  2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №139/01-04 від 2 квітня   2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік».

Рішення сесії Старосамбірської районної ради №615 від 15 квітня  2020 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення складання  і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ  охорони здоров’я  згідно із затвердженими кошторисами 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

4 593 060,65

0,00

 4 593 060,65

 

4 593 060,65

0,00

4 593 060,65

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

Усього

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

 

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

187,5

 

187,5

 

в т. ч. працівників бухгалтерії

Одиниць

штатний розпис

21,25

 

21,25

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість медичних закладів що обслуговує адміністративно-господарська служба

Одиниць

мережа

4

 

4

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

101

 

101

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

32

 

32

 

ефективності

 

 

 

 

 

3

кількість складених звітів на 1-го працівника бухгалтерії

Одиниць

Бухг.розр

3

 

3

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1,5

 

1,5

4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання працівниками складання звітів та розрахунків

%

Бухг.розр

100

 

100

 

                                                             ________________________________________________________

НАЗАР

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено