Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №470/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212144

на 2020 рік

 

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 22 грудня 2020 року №451/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамірського району на 2020 рік»

     ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

Голова                                                 /підпис/                                     Петро НАЗАР

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

31 грудня 2020 року №470/01-04

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (найменування відповідального виконавця))

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця))

 

04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0212144
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2144
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0763
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 077 088.59 гривень, у тому числі загального фонду –                                 2 077 088,59 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598  від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №177/01-04 від 15 квітня   2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №278/01-04 від 20 серпня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №327/01-04 від 1 жовтня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №451/01-04 від 22 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .

 

 8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

 

1

Забезпечення населення, хворих на цукровий діабет   препаратами інсуліну  

 

       

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

 

1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 

2 077 088,59

0

2 077 088,59

 

 

2 077 088,59

0

2 077 088,59

 

             

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на забезпечення  Медикаментами хворих на цукровий діабет

грн.

кошторис

 

2 077 088,59

 

2 077 088,59

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

403

 

403

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік

гривень

розрахунок

5154,06

 

5154,06

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих

%

Стат.звіт.

95%

 

95%

 

 

                                           ______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено