Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №469/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212080

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»,  враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 24 грудня 2020 року №457/01-04 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

     ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

Голова          (ПІДПИС)                                           П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
31 грудня 2020 року №469/01-04

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (найменування відповідального виконавця))

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця))

 

04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.   

0212080
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2080
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0721
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги населенню
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000

(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  4 336 582,1 гривень, у тому числі загального фонду    4 336 582,1гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000

00 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 2 березня 2020 року №88/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 20 березня 2020 року №117/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 31 березня 2020 року №133/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 2 квітня  2020 року №139/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради №615 від 15 квітня  2020 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік.

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 15 липня  2020 року №246/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 5 серпня 2020 року №246/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 2 вересня  2020 року № 291 /01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 23 вересня  2020 року № 317 /01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 8 грудня  2020 року № 430 /01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 18 грудня  2020 року № 447/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 24 грудня  2020 року № 457/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення __________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Надання населенню амбулаторно-поліклінічної  медичної допомоги 

4 336 582,10

0,00

4 336 582,10

Усього

4 336 582,10

0,00 

4 336 582,10

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 1

Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Старосамбірського району на 2020 рік 

144 856,00

 

144 856,00

Усього

144 856,00

0,00 

144 856,00

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ поліклінічного відділення

одиниць

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

одиниць

Статистична звітність  ф.20

150,5

 

150,5

 

в т.ч лікарів

одиниць

Статистична звітність  ф.20

37

 

37

 

Сума коштів  передбачена  на  програму

гривень

План використання

144 856,00

 

144 856,00

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

Статистична звітність

47,0

 

47,0

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

Статистична звітність

0,5

 

0,5

 

Кількість лікарів стоматологів

осіб

Штатний розпис

13,25

 

13,25

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

Статистична звітність

1270

 

1270

 

Середня сума коштів  на 1 лікаря

гривень

Розрахунок

10 932,53

 

10 932,53

4

якості

 

 

 

 

 

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,1

 

4,1

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку  на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,6

 

4,6

 

забезпеченість стоматологічною допомогою  пільгових категорій населення

%

Статистична звітність

100

 

100

 

                                       ____________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено