Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №467/01-04 від 31.12.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0218110

на 2020 рік

 

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №609 «Про затвердження цільових програм на 2020 рік», Програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2020 рік, враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації: від 16 вересня 2020 року №310/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 9 жовтня 2020 року №336/01-04 «Про внесення змін в розпорядження від 16 вересня 2020 року №310/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету»

    ЗОБОВ`ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

 

Голова                                                                          П. НАЗАР

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
31 грудня 2020 року №467/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

_Старосамбірська районна державна  адміністрація  Львівської області_
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код з

а ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна  адміністрація  Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

 

                    04056411
             (код за ЄДРПОУ)

3.

0218110
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

8110
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0320

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

________________________________________________


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 259 960,00 гривень, у тому числі загального фонду 259 960,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-XI;  рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №609 «Про затвердження цільових програм на 2020 рік», Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2020 рік, розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації: від 16 вересня 2020 року №310/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 9 жовтня 2020 року №336/01-04 «Про внесення змін в розпорядження від 16 вересня 2020 року №310/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету».

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов  для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.


7. Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Забезпечення та організація заходів щодо запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій та наслідків стихійного лиха.


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Реалізація заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

259 960,00

0,00

259 960,00

 

Усього

259 960,00

0,00

259 960,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2020 рік.

259 960,00

0,00

259 960,00

 

Усього

259 960,00

0,00

259 960,00

                   

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків для придбання дизпалива

Грн..

кошторис

110826,10

 

110826,10

 

 

Обсяг видатків для придбання бензину

Грн..

кошторис

66143,90

 

66143,90

 

 

Обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів

Грн..

кошторис

45000,00

 

45000,00

 

 

Обсяг видатків для придбання антисептика АХД-2000, 1літра

Грн..

кошторис

23000,00

 

23000,00

 

 

Обсяг видатків для придбання захисних масок

Грн..

кошторис

14000,00

 

14000,00

 

 

Обсяг видатків для придбання Біохлору

Грн..

кошторис

990,00

 

990,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаного дизпалива

л

програма

4690

 

4690

 

 

Кількість придбаного бензину

л

програма

2730

 

2730

 

 

Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів

л

програма

2093

 

2093

 

 

Кількість придбаного антисептика АХД-2000, 1літра

шт.

програма

100

 

100

 

 

Кількість придбаних захисних масок

шт.

програма

4000

 

4000

 

 

Кількість придбаного Біохлору

шт.

програма

3

 

3

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня розрахункова вартість 1л дизпалива

Грн..

розрахунок

23,63

 

23,63

 

 

Середня розрахункова вартість 1л бензину

Грн.

розрахунок

24,2285

 

24,2285

 

 

Середня розрахункова  вартість 1л паливно-мастильних матеріалів

Грн..

розрахунок

21,500

 

21,500

 

 

Середня розрахункова  вартість антисептика АХД-2000, 1літра

Грн.

розрахунок

230,00

 

230,00

 

 

Середня розрахункова  вартість захисних масок

Грн.

розрахунок

3,50

 

3,50

 

 

Середня розрахункова  вартість Біохлору

Грн.

розрахунок

330,00

 

330,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, %

%

 

100

 

100

                 

 

                                     __________________________________________________________________________________

                                        

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено