Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №456/01-04 від 24.12.2020

Про внесення змін до показників районного

 бюджету Старосамбірського району на 2020 рік

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:    

 1.1. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 240 (Двісті сорок) гривень,  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 42981 (Сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят одна) гривня, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 4944 (Чотири тисячі дев’ятсот сорок чотири) гривні, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 222557 (Двісті двадцять дві тисячі п’ятсот п’ятдесят сім) гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 109082 (Сто дев’ять тисяч вісімдесят дві) гривні, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 61039 (Шістдесят одна тисяча тридцять дев’ять) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 96206 (Дев’яносто шість тисяч двісті шість) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.2. Збільшити бюджетні асигнування по спеціальному фонду районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку, за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6500 (Шість тисяч п’ятсот) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.3. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 8453 (Вісім тисяч чотириста п’ятдесят три) гривні, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 17918 (Сімнадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 8634 (Вісім тисяч шістсот тридцять чотири) гривні, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

      1.4. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 34431 (Тридцять чотири тисячі чотириста тридцять одна) гривня, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 98 (Дев’яносто вісім) гривень, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 130 (Сто тридцять) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.5. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 1830 (Одна тисяча вісімсот тридцять) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.6. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 210 (Двісті десять) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1580 (Одна тисяча п’ятсот вісімдесят) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.7. Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 27075 (Двадцять сім тисяч сімдесят п’ять) гривень, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 747 (Сімсот сорок сім) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 14000 (Чотирнадцять тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.8. Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 7890 (Сім тисяч вісімсот дев’яносто) гривень, спрямувавши кошти іншої субвенції Тернавській сільській раді для реалізації об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с.Тернава вул.Замкова Старосамбірського району Львівської області», головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації. 

1.9. Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» у сумі 50000 (П’ятдесят тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.10. Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в  сумі 395353 (Триста дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят три) гривні, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації.    

  1. Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Голів місцевих рад внести відповідні зміни до бюджетів на 2020 рік та забезпечити цільове використання коштів.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

 

  Голова         (ПІДПИС)                                           П. НАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено