Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №452/01-04 від 23.12.2020

Про внесення змін до показників районного

 бюджету Старосамбірського району на 2020 рік

  

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи листи відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 17 грудня 2020 року №682/01-26, 21 грудня 2020 року №689/01-26

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік за головним розпорядником коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації:    

  1.1. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 46527,93 (Сорок шість тисяч п’ятсот двадцять сім) гривень 93 копійки, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 25404,37 (Двадцять п’ять тисяч чотириста чотири) гривні 37 копійок за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.    

      1.2. Збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 71932,3 (Сімдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять дві) гривні 30 копійок за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.    

  1.3. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 408273,62 (Чотириста вісім тисяч двісті сімдесят три) гривні 62 копійки, відповідно збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 408273,62 (Чотириста вісім тисяч двісті сімдесят три) гривні 62 копійки за кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

 1.4. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10116 (Десять тисяч сто шістнадцять) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 10116 (Десять тисяч сто шістнадцять) гривень.

 1.5. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 302 (Триста дві) гривні, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 20846 (Двадцять тисяч вісімсот сорок шість) гривень.

 1.6. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 3777 (Три тисячі сімсот сімдесят сім) гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 676 (Шістсот сімдесят шість) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1616 (Одна тисяча шістсот шістнадцять) гривень, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 11972 (Одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві) гривні, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2792 (Дві тисячі сімсот дев’яносто дві) гривні, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 5883 (П’ять тисяч вісімсот вісімдесят три) гривні, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 2769 (Дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять) гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 747 (Сімсот сорок сім) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50871 (П’ятдесят тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 509 (П’ятсот дев’ять) гривень.

 1.7. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 34788 (Тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім) гривень, КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 2891 (Дві тисячі вісімсот дев’яносто одна) гривня, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 56822 (П’ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять дві) гривні, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 196 (Сто дев’яносто шість) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1500 (Одна тисяча п’ятсот) гривень,  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 116 (Сто шістнадцять) гривень, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 315 (Триста п’ятнадцять) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1866 (Одна тисяча вісімсот шістдесят шість) гривень.

 1.8. Збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 98494 (Дев’яносто вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири) гривні.

  1.   Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2.   Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

  Голова          (ПІДПИС)                         П. НАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено