Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №450/01-04 від 22.12.2020

Про внесення змін до показників 

районного бюджету Старосамбірського

району на 2020 рік

                                                               

Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:

1.1 Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 137000 (Сто тридцять сім тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської  районної державної адміністрації, інша субвенція на утримання дошкільних установ: Хирівська міська рада – 100000 (Сто тисяч) гривень, Стрільбицька сільська рада – 37000 (Тридцять сім тисяч) гривень.

1.2.   Зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 372715 (Триста сімдесят дві тисячі сімсот п’ятнадцять) гривень, головний розпорядник коштів –  Старосамбірська районна державної адміністрації.

1.3. Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за  КПКВК 3719770 «'Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220  «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 14729 (Чотирнадцять тисяч сімсот двадцять дев’ять) гривень, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації, інша субвенція:

-  Грозівській сільській раді для реалізації об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення Народного дому в с.Грозьово  Старосамбірського району Львівської області» – 14729 (Чотирнадцять тисяч сімсот двадцять дев’ять) гривень.

1.4 Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за  КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620  «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 384184 (Триста вісімдесят чотири  тисячі сто вісімдесят чотири) гривні, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації, в.т.ч інша субвенція для підключення світла амбулаторій загальної практики сімейної медицини с.Біличі – 31730 (Тридцять одна тисяча сімсот тридцять) гривень .

1.5. Збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду за  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2110  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 46092 (Сорок шість тисяч дев’яносто дві) гривні, головний розпорядник коштів - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.6. Збільшити бюджетні асигнування по спеціальному фонду за  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 64710 (Шістдесят чотири тисячі сімсот десять) гривень, головний розпорядник коштів - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1. Фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення.
  3. Голів місцевих рад внести відповідні зміни до показників місцевих бюджетів та забезпечити цільове використання коштів.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

Голова                (ПІДПИС)                                                         П. НАЗАР

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено