Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №445/01-04 від 18.12.2020

Про внесення змін до показників районного

бюджету Старосамбірського району на 2020 рік

 

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи листи відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 10 грудня 2020 року №672/01-26, 14 грудня №674/01-26, управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації від 11 грудня 2020 року №1606/07

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:    

       1.1. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10000 (Десять тисяч) гривень, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 48400 (Сорок вісім тисяч чотириста) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 3500 (Три тисячі п’ятсот) гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 36000 (Тридцять шість тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 97900 (Дев’яносто сім тисяч дев’ятсот) гривень, головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.2. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2800 (Дві тисячі вісімсот) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1200 (Одна тисяча двісті) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 551 (П’ятсот п’ятдесят одна) гривня, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.3. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 50000 (П’ятдесят тисяч) гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 8449 (Вісім тисяч чотириста сорок дев’ять) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.4. Збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 63000 (Шістдесят три тисячі) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.5. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 250000 (Двісті п’ятдесят тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 170000 (Сто сімдесят тисяч) гривень, 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 80000 (Вісімдесят тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1.   Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2.    Відділ освіти, управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

  Голова        (ПІДПИС)                                           П. НАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено