Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №438/01-04 від 16.12.2020

Про  внесення змін  до розпорядження

голови районної державної адміністрації

від 04.08.2009 року № 321  "Про запровадження

 карантинного режиму по регульованому

шкідливому організму - амброзії полинолистій"  

         

    Керуючись статтями 33, 34 розділу IV, статтею 49 розділу VI  Закону України "Про карантин рослин", статтями 6, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розглянувши подання ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області  від 02.12.2020 №05/7571, з метою належного контролювання  чисельності амброзії полинолистої та вжиття ефективних заходів по її локалізації та ліквідації на території району 

    ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1.   Внести  зміни   до   розпорядження   голови   районної   державної адміністрації від 04.08.2009 року № 321  "Про запровадження   карантинного режиму по регульованому  шкідливому організму - амброзії полинолистій", а саме:

   1.1. Доповнити пункт 1 розпорядження словами «згідно з додатком 1.»

   1.2. Викласти пункт 2 розпорядження в новій редакції:

   - «2. Затвердити план заходів з локалізації ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму – амброзії –полинолистої, згідно з додатком 2».

   1.3. Пункт 3 розпорядження виключити.

    1.4. Пункт 4 викласти в новій редакції:

      - «4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступникаголови райдержадміністрації Батючка Р.М».

 

Голова                     (ПІДПИС)                                                       П. НАЗАР

 

                                                                                                                                                Додаток 1

                                                                                                                                                до розпорядження голови

                                                                                                                                               районної державної адміністрації

                                                                                                                                              16 грудня 2020 року №438/01-04  

 

Перелік виявлених вогнищ на території  Старосамбірського  району

 з карантинним режимом по регульованому шкідливому  організму   амброзією полинолистою  

 

 

з/п

Назва

 міської, сільської, селищної ради

Дата запровадження карантинного режиму

Назва населених пунктів, з карантинним режимом по амброзії полинолистій

Перелік вогнищ, де

 виявлено  амброзію полинолисту

 

Площа

виявленого вогнища, га

Землекористувач, та його юридична адреса

 

1

Старосамбірська міська рада

04.08.2009 .

 

 

Старий Самбір

На території

Станції Старий Самбір,

м. Старий Самбір,

вул. Л. Галицького, 1.

 

0,3

Станція  Старий Самбір

Виробничий підрозділ  "Львівська дирекція залізничних перевезень" Регіональна  філія  "Львівська залізниця"

ПАТ  "Укрзалізниця" 79007

м. Львів, вул. Листопадового чину,22.

Код ЄДРПОУ 25256137

 

 

РАЗОМ

 

 

 

0,3

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації       (ПІДПИС)                                                      Микола ГОД   

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від  04. 08. 2009   № 321

(у редакції розпорядження голови

районної державної адміністрації

16 грудня 2020 року №438/01-04)

                        

 

ПЛАН

заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження 

регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої  на території   Старосамбірського  району

 

 

з/п

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

5

1

Забезпечити проведення локалізаційно-ліквідаційних заходів шляхом  комплексного застосування хімічних, механічних, агротехнічних та фітоценотичних заходів, або будь-якої їх комбінації. Хімічні заходи боротьби проводити на початку відростання рослин і обов’язково перед початком цвітіння. При роботі з пестицидами та агрохімікатами дотримуватись санітарних норм, які регламентуються Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” від 3 серпня 1998 року № 1, а також дотримуватись регламентів застосування засобів захисту рослин відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

Фітоценотичні заходи:

-створення штучних фітоценозів з багаторічних трав або суцільного травостою однорічників, які здатні пригнічувати вогнища карантинних бур’янів;

-скошування амброзії полинолистої перед цвітінням.

Для гарантованого контролю амброзії полинолистої:

1) ні в якому разі не скошувати амброзію раніше, ніж до початку бутонізації;

2) засмічені ділянки не слід розпушувати-дискувати або проводити культивацію;

3) у перших три роки багаторічні трави не слід скошувати до утворення ними насіння, бо позбавлені насіннєвого відновлення травостої вироджуються.

Не допускати розсипів об’єктів регулювання при транспортуванні. Проводити ретельну зачистку пустих вагонів, сміття спалювати, закопувати на глибину не менше одного метра, або знищувати будь-яким доступним способом. Пусті вагони транспортувати  з щільно  закритими люками.

На всій площі виявлених вогнищ, зазначеній в додатку 1 розпорядження

Щорічно

червень - жовтень

 

Землевласники і землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку 1 розпорядження.

2

Призначити  відповідальних за своєчасне проведення заходів з локалізації та ліквідації  регульованих шкідливих організмів із закріпленням за ними відповідної території та занесенням цих обов’язків до посадових інструкцій.

 

До часу повної ліквідації вогнища

Землевласники і землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку 1 розпорядження.

3

Проводити регулярне обкошування рослинності на узбіччях автомобільних та залізничних доріг, під’їзних шляхів  або знищення її хімічними препаратами.

На  всій площі виявлених вогнищ, зазначеній в додатку 1 розпорядження

Щорічно

червень - жовтень

 

Землевласники і землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку 1 розпорядження.

4

Вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати після проведення фітосанітарного контролю у супроводі карантинного сертифіката.

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Постійно

Землевласники і землекористувачі- сільськогосподарські підприємства, юридичні і фізичні особи, що займаються вирощуванням  та реалізацією сільськогосподарської продукції

5

Забезпечити видачу карантинних сертифікатів на об’єкти регулювання, які вивозяться з карантинної зони згідно поданих  особами  заяв.

На всю кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони

Протягом 5 діб

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

6

Перевезення об’єктів регулювання з карантинної зони здійснювати лише при наявності карантинних сертифікатів.

 

Вся кількість об’єктів регулювання, що вивозиться з карантинної зони.

Постійно

Транспортні організації, юридичні і фізичні особи, що надають послуги з перевезення вантажів

7

Забезпечити дотримання карантинних (фітосанітарних) заходів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації  об’єктів регулювання.

 

Вся кількість об’єктів регулювання, що транспортується, зберігається, переробляється та реалізовується

Постійно

Сільськогосподарські підприємства, юридичні і фізичні особи, що займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою сільськогосподар-ської продукції

8

Інформувати Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській області  про хід виконання плану заходів   з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої наданням підтверджуючих документів

На  всіх площах, де виявлено  вогнища

зазначених в додатку 1  розпорядження

Щорічно з липня по листопад станом на 1 число місяця

 

Землевласники і землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку 1 Розпорядження.

9

Сприяти державним фітосанітарним інспекторам у виконанні покладених на них функціональних обов’язків щодо контролю за проведенням карантинних (фітосанітарних) заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої

На всіх площах, де виявлено вогнища

зазначених в

додатку 1

розпорядження

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Землевласники і землекористувачі, юридичні і фізичні особи, зазначені в додатку 1 Розпорядження.

10

Забезпечити контроль за виконанням заходів з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму амброзії полинолистої. Притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності за невиконання плану заходів (ст.105, 106, 188-26 Адмінкодексу).

На всіх площах, де виявлено вогнища

зазначених в додатку 1 розпорядження

Постійно

 Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській області

11

Проведення моніторингу (обстежень) вогнищ амброзії полинолистої та інших площ у визначені терміни.

На всіх площах, де виявлено вогнища

зазначених в додатку 1 розпорядження, та згідно

планових завдань у визначені терміни

червень-жовтень

щороку

Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській обл.

12

Надавати прогноз поширення регульованих шкідливих організмів, та обов’язковий до виконання перелік заходів спрямованих на локалізацію та ліквідацію регульованих шкідливих організмів.

Постійно

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю)

Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській обл.

13

З метою поширення інформації про амброзію полинолисту та інші карантинні організми, висвітлювати в ЗМІ хід та результати виконання розпорядження, вести пропаганду знань по даних питаннях шляхом розповсюдження матеріалів (листівок, буклетів) про амброзію полинолисту серед населення.

 

2 статті

 

червень-жовтень

щороку

 Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській обл.

Місцеві  ЗМІ

14

Передбачити кошти на виготовлення друкованої продукції (листівки, буклети, календарі, плакати тощо) по амброзії полинолистій та інших карантинних організмах.

У межах

кошторисних витрат

Щороку,

при складанні кошторису витрат на наступний рік

Головне управління Держпродспоживслужби  у Львівській обл.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації      (ПІДПИС)                                 Микола ГОД

 

               

 

 

 

 

                                                              

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено