Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №435/01-04 від 11.12.2020

Про внесення змін до показників  районного

бюджету Старосамбірського району на 2020 рік

                                                  

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:

1.1 Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 24736 (Двадцять чотири тисячі сімсот тридцять шість) гривень, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 201364 (Двісті одна тисяча триста шістдесят чотири) гривні,  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 574378 (П’ятсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 600000 (Шістсот тисяч) гривень,  КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 33310 (Тридцять три тисячі триста десять) гривень,  КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 10640 (Десять тисяч шістсот сорок) гривень головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської  районної державної адміністрації.

1.2 Збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1444428 (Один мільйон чотириста сорок чотири тисячі чотириста двадцять вісім) гривень, головний розпорядник коштів – Старосамбірська  районна державна адміністрація. Для забезпечення фінансування :

- проведення аварійно-відновлювальних робіт на вул. Монастирській бічній, с.Топільниця Топільницької сільської ради Старосамбірського району Львівської області за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року  в сумі 282446 (Двісті вісімдесят дві тисячі чотириста сорок  шість) гривень;

- проведення аварійно-відновлювальних робіт комунального моста на   вул. Галицькій с.Топільниця Топільницької сільської ради Старосамбірського району Львівської області за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року  в сумі 872780  (Вісімсот сімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят) гривень;

- проведення аварійно-відновлювальних робіт з берегоукріпленням та спорудженням 3-х перепадів по вул. Зеленій с.Мігово Княжпільська сільська рада, Старосамбірського району Львівської області за наслідками надзвичайної ситуації 3 липня 2020 року  в сумі 289202  (Двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті дві) гривні.

  1. Фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін

  3.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,  відділ освіти райдержадміністрації   внести відповідні зміни в кошторисні призначення.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

 Голова            (ПІДПИС)                                                        П. НАЗАР

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено