Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №432/01-04 від 10.12.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217367

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 24 листопада 2020 року №400/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік».

    ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

Голова             (ПІДПИС)                                                         П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

10 грудня 2020 року №432/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               _04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0217322
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7367
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого б-ту)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 267060,60 гривень, у тому числі загального фонду 0,00  гривень та спеціального фонду 267060,60 гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року«Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження Старосамбірської РДА за №400/01-04 від 24.11.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення в сільській місцевості

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1

Забезпечення реконструкції об’єкта: амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка, 8а в с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

Реконструкція об’єкта амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Т.Шевченка,8а в с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області

 

267060,60

267060,60

 

Усього

 

267060,60

267060,60

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                     гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Сума коштів для реконструкції об’єкту амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка, 8а в с.Стрілки

Гривень

Розпорядження №400/01-04 від 24.11.2020 року

 

267060,60

267060,60

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які планується реконструювати

од.

Розрахунок

 

1

1

 

Кількість кв.м. площі, які планується реконструювати

кв.м

Проєктно-кошторисна документація

 

384

384

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

грн.

розрахунок

 

267060,60

267060,60

 

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції

грн.

розрахунок

 

695,47

695,47

4

якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

розрахунок

 

100

100

                                 

 

                                                     ___________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено