Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №410/01-04 від 30.11.2020

Про внесення змін до показників районного бюджету

Старосамбірського району на 2020 рік

   Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи листи відділу культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації від 11 листопада 2020 року №153/01-11, відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 18 листопада 2020 року №200/01-2

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:

  1.1. За КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 3454 (Три тисячі чотириста п’ятдесят чотири) гривні, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 3454 (Три тисячі чотириста п’ятдесят чотири) гривні на обслуговування газотранспортної системи, головний розпорядник коштів – відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації.

   1.2. За КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1.3. За КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 40000 (Сорок тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1.4. За КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 8220 (Вісім тисяч двісті двадцять) гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 4800 (Чотири тисячі вісімсот) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 11069 (Одинадцять тисяч шістдесят дев’ять ) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

   1.5. За КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 13789 (Тринадцять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у сумі 10300 (Десять тисяч триста) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1. Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації, відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

  Голова           (ПІДПИС)                                           П. НАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини