Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №410/01-04 від 30.11.2020

Про внесення змін до показників районного бюджету

Старосамбірського району на 2020 рік

   Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи листи відділу культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації від 11 листопада 2020 року №153/01-11, відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 18 листопада 2020 року №200/01-2

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:

  1.1. За КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 3454 (Три тисячі чотириста п’ятдесят чотири) гривні, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 3454 (Три тисячі чотириста п’ятдесят чотири) гривні на обслуговування газотранспортної системи, головний розпорядник коштів – відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації.

   1.2. За КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1.3. За КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 40000 (Сорок тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1.4. За КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 8220 (Вісім тисяч двісті двадцять) гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 4800 (Чотири тисячі вісімсот) гривень, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 11069 (Одинадцять тисяч шістдесят дев’ять ) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

   1.5. За КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 13789 (Тринадцять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у сумі 10300 (Десять тисяч триста) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.

  1. Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації, відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

  Голова           (ПІДПИС)                                           П. НАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено