Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 09.10.2012 №363/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

9 жовтня 2012 року       Старий Самбір                                 №363/01-01

 

Про внесення змін до районного бюджету

Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 10 січня 2012 року №243 „Про районний бюджет на 2012 рік” та від 30 травня 2012 року №293 «Про затвердження цільових програм на 2012 рік»:

1.                       Т.в.о начальника фінансового управління райдержадміністрації І.Комарницькому зменшити кошторисні призначення за КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 1133 „Продукти харчування”  в сумі 390000 (Триста дев’яносто тисяч) гривень, КФК 180410 „Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю” КЕКВ 1171 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” в сумі 236867 (Двісті тридцять шість тисяч вісімсот шістдесять сім) гривень, відповідно збільшивши кошторисні призначення за КФК 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 1131 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 5000 (П’ять   тисяч) гривень, КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)”  в сумі 45000 (Сорок п’ять  тисяч) гривень, КФК 150114 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю»     КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об`єктів»  в сумі 100000 (Сто тисяч) гривень, КФК 110300 „Кінематографія” КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” в сумі 240000 (Двісті сорок тисяч) гривень, КФК 120100 „Телебачення і радіомовлення” КЕКВ1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” в сумі 60000 (Шістдесят тисяч) гривень, КФК 250315 „Інші додаткові дотації” КЕКВ 1320 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” в сумі 150000 (Сто п’ятдесят тисяч) гривень Старосамбірській міській раді, КФК 250380 «Інші субвенції»  КЕКВ 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»   в сумі 26867 (Двадцять шість  тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень, а саме: Головецькій сільській раді в сумі 13225 (Тринадцять тисяч двісті двадцять п’ять) гривень, Новоміській сільській раді в сумі 13642 (Тринадцять тисяч шістсот сорок дві) гривні.  

2. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації С.Маковському, начальнику відділу культури П.Юрчику, начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації У.Дякун, міському голові м.Старий Самбір І.Грисю, сільським головам сіл Головецько М.Катричу,  Нове Місто П.Кулясу провести відповідні зміни і забезпечити цільове використання даних коштів.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Т.в.о.голови райдержадміністрації                                      В.О.Стрижак

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено