Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №383/01-04 від 10.11.2020

Про ліквідацію Добромильського центру

 дитячої та юнацької творчості

Керуючись статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 6, 41, 47 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України,  відповідно до  постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ, статуту Добромильського  центру дитячої та юнацької творчості,   розпорядження  голови районної державної адміністрації від 1 грудня 2018 року №67/01-04«Про затвердження положення про відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації», в зв’язку із ліквідацією Старосамбірського району та, відповідно, подальшою ліквідацією  Старосамбірської районної ради

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Ліквідувати Добромильський центр дитячої та юнацької творчості  (код ЄДРПОУ 22386017) з 11 січня 2021 року.
  2. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації (ГОЛУБКО Т.В.):

2.1. Забезпечити попередження   директора про заплановане вивільнення у зв’язку з ліквідацією Добромильського  центру  дитячої та юнацької творчості  у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України;

2.2. Забезпечити подання інформації про заплановане масове вивільнення  щодо директора Добромильського  центру  дитячої та юнацької творчості  за встановленою формою до Старосамбірської районної філії Львівського обласного центру зайнятості.

  1. Призначити директора Добромильського центру дитячої та юнацької творчості ЛЕОНЧИК Олександру Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2306305722) ліквідатором юридичної особи.
  2. Встановити, що у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, з моменту призначення ліквідатора юридичної особи, до нього переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.
  3. Визначити місцезнаходження ліквідатора Добромильського центру дитячої та юнацької творчості за наступною адресою: Львівська область, місто Добромиль, вулиця Галицька, 69.
  4. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Добромильського центру дитячої та юнацької творчості  у два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення відповідної юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  5. Зобов’язати ліквідатора Добромильського центру дитячої та юнацької творчості (ЛЕОНЧИК Олександру Володимирівну) провести процедуру ліквідації, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) юридичної особи – Добромильського центру дитячої та юнацької творчості:

7.1. Забезпечити подання в триденний термін після прийняття рішення в установленому чинним законодавством порядку документів, передбачених частиною 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, необхідних для проведення припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

7.2. В триденний термін з моменту прийняття рішення про ліквідацію Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості, звернутись до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію юридичної особи та організацію позапланових перевірок.

7.3. Забезпечити розгляд заявлених вимог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

7.4. Забезпечити виконання функціональних обов’язків Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості до завершення процедури ліквідації.

7.5. Повідомити в триденний термін в порядку, установленому чинним законодавством України, працівників Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості, про зміну в організації виробництва і праці, а саме – ліквідацію юридичної особи з подальшим вивільненням з посад, на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

7.6. Повідомити в триденний термін Старосамбірську районну філію Львівського обласного центру зайнятості про заплановане вивільнення працівників установи, що ліквідується та подати інформацію про вивільнення працівників.

7.7. Провести інвентаризацію майна Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості, скласти проміжний ліквідаційний баланс та подати його на затвердження до Старосамбірської районної державної адміністрації після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами юридичній особі.

7.8. До завершення строку пред’явлення вимог кредиторів, забезпечити закриття у фінансових установах поточних рахунків, крім тих, які будуть використовуватись в процедурі ліквідації, в тому числі, для розрахунків з кредиторами.

7.9. Забезпечити зняття  Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування та органах Пенсійного фонду України.

7.10. Провести розрахунки з бюджетом за зобов’язаннями перед кредиторами Добромильського центру  дитячої та юнацької творчості (у разі наявності таких зобов’язань).

7.11. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідатору скласти та подати органу державної податкової служби, Пенсійному фонду України та фонду соціального страхування звітність за останній звітний період.

7.12. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідатору скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження Старосамбірською районною державною адміністрацією та забезпечити подання органу державної податкової служби.

7.13. Провести науково-технічне опрацювання документів, виготовлених з моменту створення юридичної особи, і до моменту ліквідації та забезпечити в установленому законодавством порядку їх передачу до відповідної архівної установи, з дотриманням встановлених законодавством термінів.

Начальнику архівного відділу Старосамбірської  районної державної адміністрації (КАРВАЦЬКІЙ Надії Іванівні) надавати методичну допомогу Добромильському центру  дитячої та юнацької творчості при проведенні науково-технічного опрацювання документів.

7.14. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, при проведенні ліквідаційної процедури.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Підстава: лист відділу освіти райдержадміністрації від 06.11.2020 № 197/01-27 «Щодо припинення діяльності позашкільних закладів освіти».

 

Голова                                     (Підпис)                                       П.НАЗАР      

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено