Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №379/01-04 від 09.11.2020

Про внесення змін до показників

районного бюджету Старосамбірського

району на 2020 рік

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи лист відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації від 2 листопада 2020 року №192/01-27

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік за головним розпорядником коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації:

 1.1. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» зменшивши бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 67616 (Шістдесят сім тисяч  шістсот шістнадцять) гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 621 (Шістсот двадцять одна) гривня, збільшивши бюджетні асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 621 (Шістсот двадцять одна) гривня.

1.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку, за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 27190 (Двадцять сім тисяч сто дев’яносто) гривень.

1.3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку, за КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 40426 (Сорок тисяч чотириста двадцять шість) гривень.

1.4. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 30461 (Тридцять тисяч чотириста шістдесят одна) гривня.

1.5. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» збільшивши бюджетні асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 30479 (Тридцять тисяч чотириста сімдесят дев’ять) гривень, зменшивши бюджетні асигнування по  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 18 (Вісімнадцять) гривень.

  1. Фінансове управління районної державної адміністрації внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

  Голова                                   (Підпис)                                        П. НАЗАР 

                         

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено