Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №371/01-04 від 30.10.2020

Про ліквідацію Старосамбірського районного

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Керуючись статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 6, 41, 47 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України,  відповідно до  постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року              № 807-ІХ, Положення про Старосамбірський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням Старосамбірської районної державної адміністрації від 4 вересня 2017 року  № 380/01-04, в зв’язку із ліквідацією Старосамбірського району та, відповідно, подальшою ліквідацією  Старосамбірської районної ради

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Ліквідувати Старосамбірський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з чисельністю 11 штатних одиниць (код ЄДРПОУ 25258254) з 1 січня 2021 року.
  2. Призначити директора Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КОРПАК Марію Степанівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2843617404) ліквідатором юридичної особи.
  3. Встановити, що у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, з моменту призначення ліквідатора юридичної особи, до нього переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.
  4. Визначити місцезнаходження ліквідатора Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за наступною адресою: Львівська область, місто Старий Самбір, вулиця Дашо, 4.
  5. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення відповідної юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  6. Зобов’язати ліквідатора Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КОРПАК Марію Степанівну) провести процедуру ліквідації, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) юридичної особи – Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

6.1. Забезпечити подання в триденний термін після прийняття рішення в установленому чинним законодавством порядку документів, передбачених частиною 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, необхідних для проведення припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

6.2. В триденний термін з моменту прийняття рішення про ліквідацію Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, звернутись до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію юридичної особи та організацію позапланових перевірок.

6.3. Забезпечити розгляд заявлених вимог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

6.4. Забезпечити виконання функціональних обов’язків Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до завершення процедури ліквідації.

6.5. Повідомити в триденний термін в порядку, установленому чинним законодавством України, працівників Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, про зміну в організації виробництва і праці, а саме – ліквідацію юридичної особи з подальшим вивільненням з посад, на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

6.6. Повідомити в триденний термін Старосамбірську районну філію Львівського обласного центру зайнятості про заплановане вивільнення працівників установи, що ліквідується та подати інформацію про вивільнення працівників.

6.7. Провести інвентаризацію майна Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, скласти проміжний ліквідаційний баланс та подати його на затвердження до Старосамбірської районної державної адміністрації після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами юридичній особі.

6.8. До завершення строку пред’явлення вимог кредиторів, забезпечити закриття у фінансових установах поточних рахунків, крім тих, які будуть використовуватись в процедурі ліквідації, в тому числі, для розрахунків з кредиторами.

6.9. Забезпечити зняття Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування та органів Пенсійного фонду України.

6.10. Провести розрахунки з бюджетом за зобов’язаннями перед кредиторами Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (у разі наявності таких зобов’язань).

6.11. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідатору скласти та подати органу державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

6.12. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідатору скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження Старосамбірського районною державною адміністрацією та забезпечити подання органу державної податкової служби.

6.13. Провести науково-технічне опрацювання документів, виготовлених з моменту створення юридичної особи, і до моменту ліквідації та забезпечити в установленому законодавством порядку їх передачу до відповідної архівної установи, з дотриманням встановлених законодавством термінів.

Начальнику архівного відділу Старосамбірської  районної державної адміністрації (КАРВАЦЬКІЙ Надії Іванівні) надавати методичну допомогу Старосамбірському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при проведенні науково-технічного опрацювання документів.

6.14. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, при проведенні ліквідаційної процедури.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

     Голова                                                (Підпис)                                     П.НАЗАР                           

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено