Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №368/01-04 від 29.10.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0213121

на 2020 рік

 

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 21 жовтня 2020 року №349/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2020 рік»

 ЗОБОВ‘ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                    (Підпис)                                                       П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної

державної адміністрації Львівської області
29 жовтня 2020 року №368/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

_0200000_
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

__0210000_
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               _04056411
             (код за ЄДРПОУ)

3.

___0213121___
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

__3121__
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

__1040_
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

_4625100000_
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1212500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1212500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР; Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.12010.№2456 –ІV із змінами ); Закон України «Про соціальну роботу з  сім’ями дітьми та молоддю»; Наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2012 № 1116/653 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,  рішення  сесії №598 від 13.12.2019 року « Про  районний  бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», розпорядження голови Старосамбірської РДА №349/01-04 від 21.10.2020»Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірської РДА на 2020 рік.»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Основні цілі надання соціальних послуг: профілактика складних життєвих обставин; подолання  складних життєвих обставин; мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин.

 

7. Мета бюджетної програми : Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям,які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

1212500,00

0,00

1212500,00

 

 

 

 

 

Усього

1212500,00

 0,00

1212500,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість  центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

Од.

Положення про Центр

1

 

1

 

Кількість штатних працівників центрів

Од.

Штатний розпис

11

 

11

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених соціальним супроводом

Од.

звітність

2

 

2

 

Кількість заходів центрів

Од.

звітність

106

 

106

 

Кількість звернень до центру

Од.

звітність

159

 

159

 

Кількість учасників заходів ,проведених центрами соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

Од.

звітність

426

 

426

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб  для сім’ї,дітей та молоді

Грн.

розрахунок

101042

 

101042

 

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

Грн.

розрахунок

110227

 

110227

 

Середні витрати на здійснення соціального супроводу

Грн.

розрахунок

22877

 

22877

 

Середні витрати на надання однієї соціальної послуги

Грн.

розрахунок

308

 

308

 

Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Грн.

розрахунок

82

 

82

 

 

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Грн.

розрахунок

11439

 

11439

4

якості

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями

осіб

звітність

2

 

2

 

Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу

осіб

звітність

0

 

0

 

Кількість послуг, які надані центрами соціальними служб для сім`ї, дітей та молоді

Од.

звітність

4481

 

4481

 

Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком

Відс.

звітність

2,26

 

2,26

 

Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом,порівняно з минулим роком

Відс.

звітність

0,9

 

0,9

 

Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком

Відс.

звітність

3,06

 

3,06

 

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв’язали  свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище

Відс.

звітність

1,1

 

1,1

 

Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та надання центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком

Відс.

звітність

1,17

 

1,17

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено